การลบ Business Contact Manager for Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเอาออก หรือถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือปิดใช้งานสำหรับโปรไฟล์ Outlook ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ดูโปรไฟล์อีเมภาพรวมของ Outlook

คุณสามารถปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook ได้ถ้าคุณกำหนดค่าโดยใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น การปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook จะไม่ได้ถอนการติดตั้งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าไม่ต้องการให้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook ให้ลบ Business Contact Manager for Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอา Business Contact Manager for Outlook ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ

ลบ Business Contact Manager for Outlook ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • Microsoft Windows XP

  1. ยกเลิกตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นถ้าจำเป็น แล้วปิด Outlook

  2. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  3. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  4. ในรายการ โปรแกรมและโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่ขณะนี้ ให้คลิก Business Contact Manager for Outlook 2007 หรือ Outlook 2007 with Business Contact Manager

   หมายเหตุ: การลบ Outlook 2007 with Business Contact Manager ออกไม่ได้เป็นการลบ Outlook 2007

  5. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจยังปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for Outlook 2007 คอมโพเนนต์สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

 • Windows Vista

  1. ยกเลิกตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นถ้าจำเป็น แล้วปิด Outlook

  2. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  3. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  4. ในหน้า ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้คลิก Business Contact Manager for Outlook 2007 หรือ Outlook 2007 with Business Contact Manager

   หมายเหตุ: การลบ Outlook 2007 with Business Contact Manager ออกไม่ได้เป็นการลบ Outlook 2007

  5. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

หมายเหตุ: ถ้าถอนการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ ถ้า Business Contact Manager ไม่ได้แสดงอยู่บนแท็บแฟ้มข้อมูล ดูวิธีใช้ Microsoft และสนับสนุนบทความวิธี rmanually เอา Business Contact Manager for Outlookหรือดูติดต่อเราเกี่ยวกับ Business Contact Managerสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งในกระบวนงานต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ดูที่การสลับไปยังโปรไฟล์อีเมล Outlook อื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในกรณีที่ Business Contact Manager for Outlook ได้รับการกำหนดค่าโดยตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นเท่านั้น

 • ปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook โดยการปิดโฟลเดอร์

  1. ใน Outlook บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ เพื่อแสดง บานหน้าต่างนำทาง

  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Business Contact Manager แล้วคลิก ปิด Business Contact Manager

   เมนู แถบเครื่องมือ และโฟลเดอร์ของ Business Contact Manager จะถูกลบออกจาก Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ

 • ปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook โดยการใช้ จดหมาย ในแผงควบคุม

  ใน Windows XP หรือ Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

   เคล็ดลับ: จดหมาย จะแสดงอยู่ในประเภท บัญชีผู้ใช้ ในมุมมองประเภท ถ้าแผงควบคุมอยู่ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิก จดหมาย

  3. คลิก แฟ้มข้อมูล

  4. คลิก Business Contact Manager แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×