การลบโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นได้ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ โปรดจำไว้ว่า เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ คุณจะลบทุกอย่างที่อยู่ภายในโฟลเดอร์นั้นด้วย

หมายเหตุ:  ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะยังต้องการโฟลเดอร์นั้น (รวมทั้งเนื้อหาที่อยู่ภายใน) ในภายหลัง ให้สำรองข้อมูลของโฟลเดอร์นั้นไปยังไฟล์ข้อมูล ก่อนที่คุณจะลบ

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะลบ แล้วคลิก ลบโฟลเดอร์

    การลบโฟลเดอร์จากบานหน้าต่างโฟลเดอร์

  2. คลิก ใช่ เพื่อย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

    กล่องโต้ตอบการยืนยันการลบโฟลเดอร์

    เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ทุกอย่างภายในโฟลเดอร์นั้น ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณได้ลบออกไปแล้ว  จะถูกลบออก

    หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วภายในได้ เช่น กล่องจดหมายเข้ากล่องจดหมายออก หรือ รายการที่ถูกส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×