การลบแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลบไฟล์เอาออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บไว้ ถ้าตำแหน่งที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ไฟล์จะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล ถ้าตำแหน่งที่เก็บอยู่บนดิสก์ ซีดี หรือตำแหน่งบนเครือข่าย ไฟล์ทำลายแปลง

คุณจะไม่สามารถลบแฟ้มได้ในขณะที่มีบางบุคคลเปิดแฟ้มนั้นอยู่ในโปรแกรมใดๆ แฟ้มจะต้องปิดอยู่ และถ้าเป็นแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน จะต้องทำการเช็คอิน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบ และคืนค่าไฟล์และโฟลเดอร์ ดูวิธีใช้ Microsoft Windows และสนับสนุนศูนย์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการคลิกบริการช่วยเหลือและ บนเมนูเริ่ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับถังรีไซเคิล คุณสามารถดูมุมมอง คืนค่า หรือลบรายการในถังรีไซเคิล

ใน Office 2013 และ 2016 คุณไม่สามารถลบไฟล์จากภายในแอปพลิเคชัน Office อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำออกจากรายการการทำงานของคุณ (ไฟล์จะยังคงแสดงรายการอยู่ใน File Explorer) เมื่อต้องการลบไฟล์ของคุณ ไปเมื่อต้องการลบไฟล์ โดยใช้ File Explorer

การเอาไฟล์ออกจากรายการของคุณในโปรแกรม Office

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาไฟล์ แล้ว คลิ กเอาออกจากรายการ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ลบไฟล์ โดยใช้ File Explorer

 1. เปิดหน้าต่าง File Explorer

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาไฟล์ และคลิกลบ บนแท็บหน้าแรก หรือกดแป้น Delete ของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งจะถูกลบในเวลาเดียวกัน อ่านบนสำหรับคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

ลบไฟล์หลายไฟล์ในครั้งเดียว

มีสองวิธีในการเลือก และลบหลาย ๆ ไฟล์

ลบรายการแบบย่อของไฟล์

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดCTRL

 3. เลือกแต่ละไฟล์เพื่อลบ และจากนั้น คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนูทางลัด

ลบรายการของไฟล์เป็นเวลานาน

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดshift ค้างไว้

 3. ขณะที่กดSHIFT เลื่อนสุดท้ายไฟล์เพื่อลบ

 4. เลือกไฟล์ที่ล่าสุด

 5. คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนู shorcut

  หมายเหตุ: ถ้ามีไฟล์ที่ คุณไม่ต้องการลบ ปล่อยSHIFT แล้วกดCTRL และคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเก็บ คลิกลบ บนเมนูทางลัด

ใน Office 2010 คุณสามารถลบไฟล์จากภาย ในแอปพลิเคชัน Office หรือ โดยการใช้ Windows Explorer

ลบไฟล์ในโปรแกรม Office

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งจะถูกลบในเวลาเดียวกัน อ่านบนสำหรับคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

ลบไฟล์หลายไฟล์ในครั้งเดียว

มีสองวิธีในการเลือก และลบหลาย ๆ ไฟล์

ลบรายการแบบย่อของไฟล์

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดCTRL

 3. เลือกแต่ละไฟล์เพื่อลบ และจากนั้น คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนูทางลัด

ลบรายการของไฟล์เป็นเวลานาน

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดshift ค้างไว้

 3. ขณะที่กดSHIFT เลื่อนสุดท้ายไฟล์เพื่อลบ

 4. เลือกไฟล์ที่ล่าสุด

 5. คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนู shorcut

  หมายเหตุ: ถ้ามีไฟล์ที่ คุณไม่ต้องการลบ ปล่อยSHIFT แล้วกดCTRL และคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเก็บ คลิกลบ บนเมนูทางลัด

ลบไฟล์ โดยใช้ Windows Explorer

 1. เปิด Windows Explorer

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาไฟล์ คลิ กลบ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ใน Office 2007 คุณสามารถลบไฟล์จากภาย ในแอปพลิเคชัน Office หรือ โดยการใช้ Windows Explorer

ลบไฟล์ในโปรแกรม Office

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งจะถูกลบในเวลาเดียวกัน อ่านบนสำหรับคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

ลบไฟล์หลายไฟล์ในครั้งเดียว

มีสองวิธีในการเลือก และลบหลาย ๆ ไฟล์

ลบรายการแบบย่อของไฟล์

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดCTRL

 3. เลือกแต่ละไฟล์เพื่อลบ และจากนั้น คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนูทางลัด

ลบรายการของไฟล์เป็นเวลานาน

 1. ค้นหาไฟล์คุณต้องการลบ

 2. เลือกไฟล์แรก นั้นแล้ว กดshift ค้างไว้

 3. ขณะที่กดSHIFT เลื่อนสุดท้ายไฟล์เพื่อลบ

 4. เลือกไฟล์ที่ล่าสุด

 5. คลิกขวาเพื่อเลือกลบ บนเมนู shorcut

  หมายเหตุ: ถ้ามีไฟล์ที่ คุณไม่ต้องการลบ ปล่อยSHIFT แล้วกดCTRL และคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเก็บ คลิกลบ บนเมนูทางลัด

ลบไฟล์ โดยใช้ Windows Explorer

 1. เปิด Windows Explorer

 2. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกขวาไฟล์ คลิ กลบ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ลบหน้าใน Word

ลบ หรือคืนค่าไฟล์และโฟลเดอร์ใน OneDrive

ตั้งค่าแคเอกสาร office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×