การลบแถวและคอลัมน์ออกจากตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีสองวิธีง่ายๆ ในการลบแถวและคอลัมน์ออกจากตารางใน Word Online

  1. ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

ตัวเลือกเมนู แก้ไขใน Word Online

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวหรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบออก

ถ้าคุณต้องการเอาออกมากกว่าหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ ให้เลือกเซลล์ในแต่ละแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  1. ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง แล้วคลิก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์

รูปภาพของคำสั่ง ลบตาราง และ ลบแถว ใน Ribbon เค้าโครง ของเครื่องมือตาราง

อีกวิธีที่รวดเร็วในการลบแถวและคอลัมน์คือการเลือกเนื้อหาของเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบออก วิธีนี้จะเปิดเมนูป็อปอัพ ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×