การลบเวิร์กสเปซของ SharePoint ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบเวิร์กสเปซจากแถบเปิดใช้

 1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิกพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกลบ แล้วคลิกตัวเลือก การลบพื้นที่ทำงาน

  รายละเอียด

  • จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้: พื้นที่ทำงานที่เลือกจะถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง พื้นที่ทำงานจะยังคงแสดงรายการอยู่ภายใต้ประเภท "ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้" ต่อไป

   หมายเหตุ: นี่คือตัวเลือกเดียวที่พร้อมใช้งานสำหรับพื้นที่ทำงาน SharePoint นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่าการลบ SharePoint Workspace จะไม่มีผลต่อเนื้อหาที่สอดคล้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint คุณสามารถสร้าง SharePoint Workspace ใหม่และดาวน์โหลดเนื้อหาจากไซต์ SharePoint เดียวกันได้ถ้าต้องการ

  • จากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของฉัน: พื้นที่ทำงานที่เลือกจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่ การเป็นสมาชิกของคุณในพื้นที่ทำงานจะสิ้นสุดลงนอกจากสมาชิกคนอื่นจะเชิญให้คุณเป็นสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเท่านั้น

  • สำหรับสมาชิกทั้งหมด: พื้นที่ทำงานที่เลือกจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิกพื้นที่ทำงานทุกคน ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้น ให้ใช้ตัวเลือกนี้ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าสมาชิกทั้งหมดไม่ได้ใช้งานพื้นที่ทำงานอีกต่อไป และข้อมูลสำคัญใดๆ ได้รับการเก็บถาวรแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×