การลบเพจต้นแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทุกไซต์โดยมีหนึ่งหน้าต้นแบบเริ่มต้น และไซต์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหน้าต้นแบบ คุณสามารถลบหน้าต้นแบบใด ๆ บนหน้าแกลเลอรีหน้าต้นแบบที่ไม่ได้ตั้งค่าเป็นหน้าต้นแบบเริ่มต้น

เมื่อต้องการลบหน้าต้นแบบ คุณต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบ หรือจัดการไซต์

  1. บนเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม หรือตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกการตั้งค่าไซต์

    หมายเหตุ: บนไซต์ที่เมนูการกระทำในไซต์ หรือการตั้งค่า ถูกกำหนดเอง ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

  1. ในแกลเลอรี Designer เว็บ หรือส่วนแกลเลอรี คลิกการหน้าต้นแบบ

  2. ชี้ไปหน้าต้นแบบที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิกลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×