การลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณลบเซลล์ Microsoft Graph จะเอาเซลล์ออกจากแผ่นข้อมูลและเลื่อนเซลล์รอบๆ เพิ่มเติมที่ว่าง

เมื่อต้องการเอาเนื้อหาของเซลล์ (ข้อความและค่า) หรือรูปแบบ แต่ปล่อยให้เซลล์ว่างบนแผ่นข้อมูล ยกเลิกเลือกเซลล์แทน วิธีการยกเลิกเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

    ฉันได้อย่างไร

  3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ

    เซลล์รอบๆ เลื่อนเพิ่มเติมที่ว่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×