การลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

คุณสามารถลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ได้ถ้าสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของคุณอนุญาต

การลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงานจะลบเครื่องมือและข้อมูลของเครื่องมือทั้งหมด

  1. เลือกเครื่องมือ

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก ลบ

  3. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ลบเครื่องมือ

คุณยังสามารถลบเครื่องมือได้ด้วยการคลิกขวาที่เครื่องมือ แล้วคลิก ลบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×