การลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ได้ถ้าสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของคุณอนุญาต

การลบเครื่องมือออกจากพื้นที่ทำงานจะลบเครื่องมือและข้อมูลของเครื่องมือทั้งหมด

  1. เลือกเครื่องมือ

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก ลบ

  3. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ลบเครื่องมือ

คุณยังสามารถลบเครื่องมือได้ด้วยการคลิกขวาที่เครื่องมือ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×