การลบวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหวออกจากงานนำเสนอของคุณ

  1. ในมุมมองแบบ Normal ที่บานหน้าต่างซึ่งมีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง ให้คลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่มีสื่อที่ไม่ต้องการ

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถลบวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหวได้ แสดงว่ามีการแทรกสื่อนั้นๆเอาไว้ในต้นแบบภาพนิ่ง หรือเค้าโครงที่เกี่ยวข้องอยู่ เมื่อต้องการลบแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้ม GIF ออกจาก ต้นแบบสไลด์ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง ใน มุมมองต้นแบบ ให้เลือกต้นแบบภาพนิ่ง หรือเค้าโครงที่มีสื่อที่คุณไม่ต้องการนั้นอยู่

  2. เลือกวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหว

  3. กด Delete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×