การลบวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหวออกจากงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและแท็บภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง แล้วคลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่มีสื่อที่ไม่ต้องการ

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถลบวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหวได้ แสดงว่ามีการแทรกสื่อนั้นๆเอาไว้ในต้นแบบภาพนิ่ง หรือเค้าโครงที่เกี่ยวข้องอยู่ เมื่อต้องการลบแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้ม GIF ออกจาก ต้นแบบสไลด์ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง ใน มุมมองต้นแบบ ให้เลือกต้นแบบภาพนิ่ง หรือเค้าโครงที่มีสื่อที่คุณไม่ต้องการนั้นอยู่

  2. เลือกวิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหว

  3. กด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×