ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การลบรูปร่างออกจากกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถลบรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ ของกราฟิก SmartArt หรือ จากภายในกราฟิก SmartArt เองได้

ถ้าคุณลบบรรทัดของข้อความระดับ 1 เมื่อมีข้อความระดับ 2 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 2 จะเลื่อนระดับ 1 ระดับ (รูปร่างด้านบน) ในภาพประกอบต่อไปนี้ รูปร่างหนึ่ง สอง และสามทั้งหมดมีข้อความระดับ 2 ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์และอักขระตัวอักษร

เค้าโครงรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งที่แสดงระดับข้อความสองระดับ

เมื่อคุณลบข้อความระดับ 1 จากรูปร่างที่สอง ข้อความระดับ 2, C เลื่อนระดับ 1 ระดับ

เค้าโครงรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งที่แสดงข้อความระดับที่ 2 ที่ย้ายขึ้นด้านบน

ไม่สามารถลบรูปร่างถ้าเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในเค้าโครงรายการเน้นรูปภาพแนวโค้ง ในชนิดของรายการ ในภาพประกอบต่อไปนี้ คุณไม่สามารถลบเพียงเล็กแบบวงกลมรูปร่างในรูปร่างที่มีขนาดใหญ่สามใด ๆ คุณต้องเลือกทั้งหมดของรูปร่างเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน แล้ว คุณสามารถลบรูปร่างมีขนาดใหญ่ (รูปร่างที่เกี่ยวข้องมีรูปร่างที่ประกอบด้วยกันขึ้นรูปร่างที่มีขนาดใหญ่) ในตัวอย่างด้านล่าง มีเลือกรูปร่างเกี่ยวข้อง

กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

นั้นยังไม่ได้เมื่อต้องการลบรูปร่างพื้นหลัง เช่นรูปร่างลูกศรหรือแผนภูมิแท่งหารในเค้าโครงลูกศร Counterbalance (ชนิดความสัมพันธ์ )

 1. เลือกบรรทัดของข้อความแสดงแทนรูปร่างที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรูปร่างระดับบนสุดที่มีทั้งรูปร่างอื่นและมีรูปร่างผู้ช่วย ภายใต้, ดังที่แสดงในบานหน้าต่างข้อความ และลบรูปร่างระดับบนสุดแล้ว รูปร่างผู้ช่วย จะเลื่อนระดับไปยังด้านบนของลำดับชั้นโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการลบรูปร่าง คุณต้องคลิกเส้นขอบ ถ้ารูปร่างที่คุณต้องการลบข้อความที่ประกอบด้วย และคุณคลิกภายใน รูปร่างแทนที่จะคลิกเส้นขอบของ จากนั้น กดบางอย่างของข้อความถูกลบเมื่อคุณกดลบ แต่ไม่ลบรูปร่างนั้น

 • ถ้าคุณพยายามลบรูปร่างที่รวมเข้ากับรูปร่างอื่นเพื่อทำให้รูปร่างที่มีขนาดใหญ่ (รูปร่างเกี่ยวข้อง), เฉพาะข้อความในรูปร่างที่เลือกจะถูกลบออก ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบที่เลือกแสดงกำหนดความสัมพันธ์รูปร่าง ถ้าคุณเลือกรูปร่างเป็นสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของสี่เหลี่ยมสีน้อยกว่า แล้ว กด Delete จะถูกลบข้อความในรูปร่างเป็นสีขาว แต่ยังคงอยู่ในรูปร่างเอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เติมสีและสไตล์เส้นแก่บรรยากาศว่า รูปร่างที่ถูกลบ

 • ถ้าคุณมีการกำหนดเองของข้อความหรือรูปร่างระดับบนสุด การกำหนดเองใด ๆ ที่นำไปใช้กับรูปร่างนั้นอาจหายไปเมื่อมีการเลื่อนระดับรูปร่างระดับ

 • ถ้าคุณเลือกรูปร่างเชื่อมต่อ (เช่นเส้นหรือลูกศร) ที่เชื่อมต่อ หรือรูปร่างเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จาก นั้นเฉพาะข้อความในรูปร่างนั้นจะถูกลบออกเนื่องจากไม่สามารถลบรูปร่างที่เชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เติมสีและสไตล์เส้นแก่บรรยากาศว่า รูปร่างที่ถูกลบ ดูลบเส้นหรือลูกศรในกราฟิก SmartArt เชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ในบางกราฟิกเค้าโครง SmartArt เช่นเค้าโครงเมทริกซ์ เป็นค่าคงที่จำนวนของรูปร่างในกราฟิก SmartArt และคุณไม่สามารถลบรูปร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartArt ที่เค้าโครงกราฟิกที่มีจำนวนคงที่ของรูปร่าง ดูเค้าโครงกราฟิก SmartArt ซึ่งมีรูปร่างไม่จำกัดได้อย่างไร

ไม่สามารถลบเส้นหรือลูกศรที่เชื่อมต่อรูปร่างในกราฟิก SmartArt ได้เนื่องจากจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่างที่พวกเขากำลังเชื่อมต่อกับ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของมีลบเส้นหรือลูกศรเชื่อมต่อโดยการทำให้โปร่งใส

 1. เลือกรายการภายในกราฟิก SmartArt การเปลี่ยนแปลงหลายเส้น คลิกบรรทัดแรก แล้ว กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเส้นอื่น ๆ เพิ่มเติม

 2. ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ เส้นกรอบรูปร่าง ที่อยู่ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เครื่องมือ SmartArt - สไตล์รูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

 3. คลิกไม่มีเค้าร่าง

เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งชุด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete

ถ้าคุณได้เพิ่มรูปภาพหรือคลิปอาร์ตกราฟิก SmartArt ของคุณคุณสามารถเอาออกได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีเติมรูปร่างที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปอาร์ต

 1. คลิกขวาเส้นขอบของรูปร่างกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเอารูปภาพหรือคลิปอาร์ตจาก ถ้ารูปภาพหรือคลิปอาร์ตถูกนำไปใช้เป็นพื้นหลังกับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

 2. บนด้านเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง หรือวัตถุจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บเติม คลิกไม่เติมสีเติมแบบทึบ หรือสีเติมไล่ระดับ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการแทนรูปภาพหรือคลิปอาร์ตด้วย จากนั้น เลือกตัวเลือกการเติมที่คุณต้องการ

 4. คลิกปิด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรูปร่าง

เพิ่ม หรือลบกล่องข้อความ

เพิ่ม หรือเอาหมายเลขบรรทัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×