การลบรายการปฏิทินที่ซ้ำกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการปฏิทินที่ซ้ำกันอาจปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณนำเข้ารายการปฏิทินไปยัง Microsoft Outlook

เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกันออกจากปฏิทินของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ ปฏิทิน

  2. คลิก มุมมอง

  3. ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก รายการ

    คำสั่ง เปลี่ยนมุมมอง บน Ribbon

  4. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ เรื่อง เพื่อจัดเรียงรายการปฏิทินทั้งหมดตามเรื่อง

  5. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรายการปฏิทินที่ซ้ำกันแต่ละรายการ

  6. เมื่อคุณเลือกรายการปฏิทินที่ซ้ำกันทั้งหมดแล้ว ให้กด Delete

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้รายการปฏิทินซ้ำกันเมื่อคุณนำเข้ารายการปฏิทินไปยัง Outlook ให้เลือกตัวเลือก ตัวเลือกไม่ต้องนำเข้ารายการที่ซ้ำ หรือ แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×