การลบระเบียนที่ซ้ำกันด้วยคิวรี

การลบระเบียนที่ซ้ำกันด้วยคิวรี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลที่ซ้ำกันมัก creeps ใน เมื่อผู้ใช้หลายคนเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน หรือฐานข้อมูลไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจหารายการที่ซ้ำกัน ได้ง่ายต่อการใช้คิวรีเมื่อคุณต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนแรกคือการค้นหาระเบียนที่ซ้ำกัน ด้วยคิวรีในฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: วิธีการอธิบายไว้ในบทความนี้นำไปใช้แอป web Access

ก่อนที่จะลบข้อมูลใดๆ โปรดระลึกว่า

คุณไม่สามารถเลิกการลบข้อมูลได้ ดังนั้นให้ดูให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลของคุณมีความพร้อมก่อนที่คุณจะพยายามลบระเบียนที่ซ้ำกัน ดังนี้

 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟล์นั้นไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 • ถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น ขอให้พวกเขาปิดวัตถุที่คุณต้องการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลขัดแย้ง

 • ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล: คลิกไฟล์ >เปิดและเลือกฐานข้อมูล คลิกลูกศรถัดจากเปิด แล้วคลิกเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล.

 • อ้างอิง โปรดอย่าลืมสำรองฐานข้อมูลของคุณ วิธีเดียวที่จะกู้คืนระเบียนถูกลบไปแล้วจะคืนค่าจากการสำรองข้อมูล การดำเนินการลบอาจยังลบระเบียนในตารางที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการคืนค่าจากการสำรอง ให้ปิดและเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้สำเนาสำรองสามารถใช้ชื่อของเวอร์ชันต้นฉบับได้ กำหนดชื่อของรุ่นต้นฉบับให้กับไฟล์สำเนาสำรอง จากนั้นเปิดไฟล์สำเนาสำรองนี้ใน Access

การสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล

 1. คลิกแท็บสร้าง >ออกแบบคิวรี และในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการลบระเบียน

 2. ดับเบิลคลิกเครื่องหมายดอกจัน(*) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลของตารางทั้งหมดไปยังตัวออกแบบคิวรี

 3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณจะใช้เพื่อระบุระเบียนที่จะลบ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีลูกค้ารายหนึ่งได้ปิดกิจการไปแล้ว และคุณต้องการลบคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดของลูกค้ารายนั้นออก ในการค้นหาเฉพาะระเบียนเหล่านั้น คุณอาจเพิ่มเขตข้อมูล ID ลูกค้า และเขตข้อมูล วันที่สั่งซื้อ ไปในตารางออกแบบ

 4. คุณยังสามารถเพิ่มเงื่อนไขในแถวเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่ม Customer ID ของลูกค้าที่ไม่อยู่ในธุรกิจและวันที่ที่ใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง

 5. ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Show ของแต่ละเขตข้อมูลเกณฑ์

 6. บนแท็บ Design คลิก Run ตรวจสอบว่าแบบสอบถามนี้ได้ส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการลบ

 7. คลิกมุมมองออกแบบ และบนแท็บออกแบบ คลิกลบ Access เปลี่ยนคิวรีเลือกลงในคิวรีลบ ซ่อนแถวแสดง ในส่วนล่างของตารางออกแบบ และเพิ่มแถวลบ

 8. มีการตรวจสอบอีกอย่างก่อนที่คุณจะเรียกใช้คิวรีการลบข้อมูล คือ ตรวจดูให้แน่ใจว่าในแถว ลบ แถวในคอลัมน์ * (เขตข้อมูลทั้งหมด) การแสดง จาก และ ที่ ควรปรากฏอยู่ในของคอลัมน์เงื่อนไข

 9. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก เรียกใช้ > ใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปรียบเทียบตารางสองตาราง และค้นหาระเบียน โดยไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×