การลบประเภทสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบประเภทสีออกจากรายการประเภทได้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป หรือเอาประเภทสีออกจากรายการต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้คุณได้จัดประเภทเอาไว้ก็ได้

การเอาประเภทสีออกจากรายการจะเป็นการลบประเภทสีออกจากรายการนั้นๆ เท่านั้น ในบางมุมมอง คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ หลายรายการพร้อมกันและนำประเภทสีออกจากรายการที่เลือกทั้งหมดได้

ลบประเภทสีออกจากรายการประเภท

หลังจากที่คุณได้ลบประเภทสีออกจากรายการประเภทของคุณแล้ว ประเภทสีดังกล่าวจะไม่มีให้คุณเลือกเพื่อกำหนดให้กับรายการต่างๆได้อีก ยกเว้นว่าคุณจะสร้างประเภทสีขึ้นใหม่ การลบประเภทสีไม่ใช่การลบประเภทสีออกจากรายการต่างๆ ที่ได้ทำประเภทสีเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถลบได้ด้วยตัวเองถ้าต้องการ

 1. ใน จดหมาย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก จัดประเภท

 2. คลิก ทุกประเภท

  คำสั่ง 'ทุกประเภท' ในกลุ่ม แท็ก

 3. เลือกประเภทสี แล้วคลิก ลบ

เอาประเภทสีออกจากข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากรายการในมุมมองตาราง เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือจากรายการที่เปิดอยู่ได้

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากรายการในมุมมองตาราง

 • คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการ ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากรายการในมุมมองตาราง

 1. คลิกขวาที่รายการนั้น ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วคลิก ทุกประเภท

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีออกจากรายการที่เปิดอยู่

 • ในส่วนหัวของข้อความ คลิกขวาประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภทสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาประเภทสีทั้งหมดที่ได้กำหนดให้กับรายการออก ให้คลิกขวาที่ประเภทสีใดประเภทสีหนึ่ง แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการเอาประเภทสีออกจากรายการปฏิทินที่เป็นกิจวัตร ให้เปิดชุดเหตุการณ์นั้น แทนที่จะเปิดเพียงเหตุการณ์เดียวของรายการนั้น ประเภทสีถูกกำหนดให้กับรายการทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

เอาประเภทสีออกจากบันทึกย่อ

 • คลิกขวาที่บันทึกย่อ ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อในมุมมองไอคอนหรือมุมมองตาราง

 1. คลิกขวาที่บันทึกย่อ ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วคลิก ทุกประเภท

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิก รายการย่อ/ขยาย

 2. ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกบันทึกย่อ รายการย่อ/ขยาย

 2. ชี้ไปที่ จัดประเภท จากนั้นคลิก ทุกประเภท แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

ลบประเภทสีออกจากรายการประเภท

หลังจากที่คุณได้ลบประเภทสีออกจากรายการประเภทของคุณแล้ว ประเภทสีดังกล่าวจะไม่มีให้คุณเลือกเพื่อกำหนดให้กับรายการต่างๆได้อีก ยกเว้นว่าคุณจะสร้างประเภทสีขึ้นใหม่ การลบประเภทสีไม่ใช่การลบประเภทสีออกจากรายการต่างๆ ที่ได้ทำประเภทสีเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถลบได้ด้วยตัวเองถ้าต้องการ

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

 3. เลือกประเภทสี แล้วคลิก ลบ

เอาประเภทสีออกจากข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากรายการในมุมมองตาราง เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือจากรายการที่เปิดอยู่ได้

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากรายการในมุมมองตาราง

 • คลิกขวารายการที่คุณต้องการ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากรายการในมุมมองตาราง

 1. คลิกขวารายการ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กทุกประเภท

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีออกจากรายการที่เปิดอยู่

 • ในส่วนหัวของข้อความ คลิกขวาประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภทสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาประเภทสีทั้งหมดที่ได้กำหนดให้กับรายการออก ให้คลิกขวาที่ประเภทสีใดประเภทสีหนึ่ง แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเอาประเภทสีออกจากรายการปฏิทินเป็นกิจวัตร คุณต้องเปิดชุดข้อมูล แทนที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวของรายการ มีการกำหนดประเภทสีให้กับรายการทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • แถบรายการที่ต้องทำปรากฏในมุมมองตารางเสมอ คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากงานหรือรายการอื่นในแถบรายการที่ต้องทำแบบเดียวกับที่คุณทำได้ในมุมมองตารางอื่น

เอาประเภทสีออกจากบันทึกย่อ

 • คลิกขวาบันทึกย่อ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อในมุมมองไอคอนหรือมุมมองตาราง

 • คลิกขวาบันทึกย่อ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กทุกประเภท

 • ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกบันทึกย่อ รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกบันทึกย่อ รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกจัดประเภท คลิกทุกประเภท แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×