การลบประเภทสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบประเภทสีออกจากรายการประเภทได้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป หรือเอาประเภทสีออกจากรายการต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้คุณได้จัดประเภทเอาไว้ก็ได้

ลบประเภทสีออกจากรายการประเภท

หลังจากที่คุณลบประเภทสีออกจากรายการประเภทของคุณ คุณไม่สามารถกำหนดใด ๆ รายการใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่ไม่ได้เอาไซต์ออกจากรายการใด ๆ ที่มีอยู่ เมื่อต้องการเอาประเภทออกจากรายการเดียวหรือกลุ่มของรายการ ดูเอาประเภทสีออกจากข้อความ ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

 1. จากโฟลเดอร์ใด ๆ ในกลุ่มแท็ก เลือกจัดประเภท

 2. เลือกประเภททั้งหมด

  คำสั่ง 'ทุกประเภท' ในกลุ่ม แท็ก

 3. เลือกกล่องอยู่ถัดจากประเภทคุณต้องการลบ เลือกลบ จาก นั้นเลือกใช่เมื่อ Outlook ถามคุณเพื่อยืนยันการลบ

เอาประเภทสีออกจากข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากรายการ

เอาประเภทสีออกจากรายการเดียวในโฟลเดอร์

 • คลิกขวารายการ เลือกจัดประเภท จาก นั้นเลือกประเภทคุณต้องการเอาออกจากรายการ คุณยังสามารถเลือกล้างทุกประเภทเพื่อเอาประเภททั้งหมดออกจากรายการ

เอาประเภทสีออกจากประเภทถูกกำหนดให้กับรายการทั้งหมด

 1. คุณสามารถเฉพาะล้างประเภทสีออกจากหลายรายการพร้อมกันถ้าคุณอยู่ในมุมมองตาราง

เอาเฉพาะประเภทสีออกจากหลายรายการในครั้งเดียว

 1. เลือกมุมมอง จากกลุ่มการจัดเรียง แล้วเลือกประเภท ซึ่งจัดกลุ่มรายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์เดียวตามประเภท

 2. เลื่อนจนกว่าคุณพบประเภทคุณต้องการเอาออก

 3. เลือกรายการแรกในรายการ จากนั้น กดแป้น Shift ค้างไว้ และเลื่อนลงไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ และเลือกรายการสุดท้ายในรายการ

 4. คลิกขวารายการที่ถูกเน้น เลือกจัดประเภท จาก นั้นเลือกประเภทคุณต้องการเอาออกจากรายการ คุณยังสามารถเลือกล้างทุกประเภทเพื่อเอาประเภททั้งหมดออกจากรายการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการเอาประเภทสีออกจากรายการปฏิทินที่เป็นกิจวัตร ให้เปิดชุดเหตุการณ์นั้น แทนที่จะเปิดเพียงเหตุการณ์เดียวของรายการนั้น ประเภทสีถูกกำหนดให้กับรายการทั้งหมดในชุดเหตุการณ์

ลบประเภทสีออกจากรายการประเภท

หลังจากที่คุณได้ลบประเภทสีออกจากรายการประเภทของคุณแล้ว ประเภทสีดังกล่าวจะไม่มีให้คุณเลือกเพื่อกำหนดให้กับรายการต่างๆได้อีก ยกเว้นว่าคุณจะสร้างประเภทสีขึ้นใหม่ การลบประเภทสีไม่ใช่การลบประเภทสีออกจากรายการต่างๆ ที่ได้ทำประเภทสีเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถลบได้ด้วยตัวเองถ้าต้องการ

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

 3. เลือกประเภทสี แล้วคลิก ลบ

เอาประเภทสีออกจากข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากรายการในมุมมองตาราง เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือจากรายการที่เปิดอยู่ได้

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากรายการในมุมมองตาราง

 • คลิกขวารายการที่คุณต้องการ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากรายการในมุมมองตาราง

 1. คลิกขวารายการ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กทุกประเภท

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีออกจากรายการที่เปิดอยู่

 • ในส่วนหัวของข้อความ คลิกขวาประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภทสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาประเภทสีทั้งหมดที่ได้กำหนดให้กับรายการออก ให้คลิกขวาที่ประเภทสีใดประเภทสีหนึ่ง แล้วคลิก ล้างทุกประเภท

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเอาประเภทสีออกจากรายการปฏิทินเป็นกิจวัตร คุณต้องเปิดชุดข้อมูล แทนที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวของรายการ มีการกำหนดประเภทสีให้กับรายการทั้งหมดในชุดข้อมูล

  • แถบรายการที่ต้องทำปรากฏในมุมมองตารางเสมอ คุณสามารถเอาประเภทสีออกจากงานหรือรายการอื่นในแถบรายการที่ต้องทำแบบเดียวกับที่คุณทำได้ในมุมมองตารางอื่น

เอาประเภทสีออกจากบันทึกย่อ

 • คลิกขวาบันทึกย่อ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อในมุมมองไอคอนหรือมุมมองตาราง

 • คลิกขวาบันทึกย่อ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กทุกประเภท

 • ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกบันทึกย่อ รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกจัดประเภท แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

เอาเฉพาะประเภทสีที่ระบุออกจากบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกบันทึกย่อ รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกจัดประเภท คลิกทุกประเภท แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×