การลบปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นได้ ยกเว้นปฏิทิน Outlook หลักที่ใช้สำหรับติดตามการเรียกประชุมที่คุณส่งและยอมรับ รวมถึงการนัดหมายและเหตุการณ์ต่างๆ ที่คุณกำหนด ส่วนปฏิทินเพิ่มเติมที่คุณเปิด ตัวอย่างเช่น ปฏิทินที่แชร์ไว้ ปฏิทินทีม หรือปฏิทิน SharePoint สามารถลบหรือเอาออกจาก บานหน้าต่างโฟลเดอร์ และในปฏิทินได้

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อของปฏิทินที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบปฏิทิน

 3. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

ลบปฏิทินไม่ได้ใช่หรือไม่

ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก

เอาปฏิทินที่แชร์ไว้ ปฏิทินทีม ปฏิทินกลุ่ม และปฏิทิน SharePoint ออก

ลบปฏิทินไม่ได้ใช่หรือไม่

คำสั่ง ลบ เป็นสีเทาเช่นนี้หรือไม่ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถลบปฏิทินนี้ได้

คำสั่งลบแสดงเป็นสีเทา

นี่คือปฏิทิน Outlook หลักของคุณหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่สามารถลบได้ ถ้าคุณมีปฏิทินอื่นเปิดไว้ คุณสามารถปิดหรือซ่อนปฏิทินหลักได้ ปฏิทินนั้นไม่ได้ถูกลบแค่ถูกเอาออกไป ถ้าคุณต้องการเอารายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก ให้ดูที่ส่วน ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก

ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถลบปฏิทินหลักของ Outlook ได้ แต่คุณสามารถลบรายการทั้งหมดบนปฏิทินนั้น

คำเตือน: ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบรายการทั้งหมดในปฏิทินของคุณ รวมถึงวันหยุดที่เพิ่มลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ การเพิ่มวันหยุดลงบนปฏิทิน เพื่อให้ค่าเริ่มต้นวันหยุดของ Outlook ที่ถูกลบพร้อมใช้งานอีกครั้ง รายการปฏิทินอื่นทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร

 1. ใน ปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง

 2. ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก รายการ

 3. คลิกในรายการข้อมูล แล้วกด Ctrl+A เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดในรายการ

 4. กด Delete

เอาปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทินทีม ปฏิทินกลุ่ม และปฏิทิน SharePoint ออก

เมื่อคุณเปิดปฏิทินเหล่านี้ใน Outlook ปฏิทินดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ในปฏิทินนั้น ทำให้คุณสามารถดูปฏิทินได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เมื่อต้องการเอาปฏิทินที่แชร์ไว้ ปฏิทินทีม ปฏิทินกลุ่ม และปฏิทิน SharePoint ออก ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่ปฏิทิน จากนั้นคลิก ลบกลุ่ม หรือ ลบปฏิทิน

  Outlook จะถามคุณว่าคุณต้องการเอากลุ่มหรือปฏิทินออกหรือไม่ และย้ายเนื้อหาของกลุ่มหรือปฏิทินไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 2. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

  ปฏิทินจะถูกเอาออกจาก บานหน้าต่างโฟลเดอร์ และไม่ปรากฏในปฏิทินอีกต่อไป เนื่องจากคุณกำลังดูตัวสำเนา ดังนั้นปฏิทินต้นฉบับจะยังคงอยู่และจะลบออกเฉพาะตัวสำเนาของคุณเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×