การลบบัญชีผู้ใช้ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

การลบบัญชีผู้ใช้ทำได้ดังนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชี แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ บัญชีผู้ใช้

  3. คลิก ลบ

คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชีผู้ใช้นี้ บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์นี้ทันที

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่คุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×