การลบตัวแบ่งคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวแบ่งคอลัมน์มีลักษณะดังนี้

การลบตัวแบ่งคอลัมน์

คุณสามารถเอาตัวแบ่งคอลัมน์ออก ไม่ว่าจะเป็นตัวแบ่งคอลัมน์อัตโนมัติเมื่อสร้างเอกสารที่มีคอลัมน์ หรือตัวแบ่งคอลัมน์ที่คุณแทรกเอง

  1. คลิกHome>แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า เพื่อแสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา (รวมถึงตัวแบ่งคอลัมน์ตรงไหน)

    ปุ่ม แสดง/ซ่อน

  2. ถ้าต้องการเอาตัวแบ่งคอลัมน์ออก ให้ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกตัวแบ่งคอลัมน์นั้น แล้วกด Delete หรือคลิกทางซ้ายของตัวแบ่งคอลัมน์ แล้วกด Delete

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×