การลบชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำหนดเอง และบันทึกธีมเอกสารเพื่อให้คุณสามารถนำไปยังเอกสารหรืองานนำเสนออื่น ธีมแบบกำหนดเองถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารธีม และจะถูกเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบธีมเอกสารจากโฟลเดอร์ธีมเอกสาร จะถูกเอาออกจากรายการของธีมแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  2. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกขวาชุดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในได้รับแสดงในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถย้ายแฟ้มชุดรูปแบบไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เราไม่แนะนำให้คุณลบชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน เนื่องจากวีธีเดียวที่จะนำชุดรูปแบบดังกล่าวกลับคืนมาได้คือการติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ใหม่

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

  1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  2. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกขวาชุดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในได้รับแสดงในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถย้ายแฟ้มชุดรูปแบบไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เราไม่แนะนำให้คุณลบชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน เนื่องจากวีธีเดียวที่จะนำชุดรูปแบบดังกล่าวกลับคืนมาได้คือการติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ใหม่

ด้านบนของหน้า

Word

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  2. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกขวาชุดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในได้รับแสดงในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถย้ายแฟ้มชุดรูปแบบไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เราไม่แนะนำให้คุณลบชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน เนื่องจากวีธีเดียวที่จะนำชุดรูปแบบดังกล่าวกลับคืนมาได้คือการติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×