การลบข้อมูลแมป XML จากสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : แมป XML และข้อมูลแหล่งที่มาจะได้รับการบันทึกไว้กับสมุดงานแต่ไม่ใช่แผ่นงาน ผู้ใช้ที่มีเจตนาร้ายสามารถดูข้อมูลแมปที่อาจมีความละเอียดอ่อนนี้ โดยใช้แมโครของ Visual Basic for Applications (VBA) ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณบันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มรูปแบบ Open XML ของ Excel ที่เปิดใช้งานแมโคร ข้อมูลแมปนี้สามารถดูได้จาก Microsoft Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลบข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลของแมป XML ออกจากเวิร์กบุ๊ก

ลบแมป XML ออกจากเวิร์กบุ๊ก

ลบข้อกำหนดแหล่งข้อมูลของแมป XML จากสมุดงาน

หากคุณต้องการใช้ข้อมูลแมปต่อไป โดยเอาข้อมูลของแหล่งข้อมูลที่อาจมีความละเอียดอ่อนออก คุณสามารถลบข้อกำหนดแหล่งข้อมูลของ XML Schema จากสมุดงาน ในกรณีนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูล XML ได้

กระบวนงานนี้จะเอาข้อกำหนดแหล่งข้อมูลปัจจุบันออกจากแมป XML

 1. คลิกเซลล์ที่แมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการ

 2. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติแมป

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ภายใต้ แหล่งข้อมูล ให้ลบเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อกำหนดแหล่งข้อมูลในสมุดงาน

  ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น การเลิกใช้ตัวเลือกนี้จะไม่ทำให้มีการลบข้อมูลออกจากแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ: ข้อกำหนดแหล่งข้อมูลจะมีข้อมูลการเชื่อมต่อเกี่ยวกับข้อมูล XML ที่นำเข้า การเอาข้อมูลนี้ออกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถดูข้อมูล แต่คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลที่แมปเป็นแฟ้ม XML แต่ถ้าคุณนำเข้าแฟ้มข้อมูล XML อีกครั้ง ข้อกำหนดแหล่งข้อมูลนี้จะได้รับการบันทึกไว้กับแฟ้มอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ลบแมป XML จากสมุดงาน

หากคุณลบแผ่นงานก่อนที่จะลบแมป XML ข้อมูลแมปซึ่งเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีความละเอียดอ่อนจะยังได้รับการบันทึกไว้ในสมุดงาน หากคุณปรับปรุงสมุดงานเพื่อเอาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออก โปรดตรวจสอบว่าคุณลบแมป XML ก่อนที่จะลบแผ่นงาน เพื่อให้มีการเอาข้อมูลแมปออกจากสมุดงานอย่างถาวร

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งที่มา

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML ให้คลิก แมป XML

  ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ แมป XML

 4. เลือกแมป XML ที่คุณต้องการลบ

 5. คลิก ลบ จากนั้นคลิกที่ ตกลง

หมายเหตุ: การลบแมป XML จะเป็นการเอาแมป XML ออกเท่านั้น แต่จะไม่เอาข้อมูลซึ่งแมป XML มีการแมปอยู่ออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×