การลบข้อมูลเฉพาะตัว

SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้านี้สนับสนุนการสร้างข้อมูลเฉพาะตัวหลายข้อมูลในหนึ่งบัญชีผู้ใช้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายอุปกรณ์) ถ้าคุณสร้างข้อมูลเฉพาะตัวเพิ่มเติมในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะตัวเหล่านั้นได้เหมือนกับที่คุณทำได้ก่อนหน้านี้

คุณสามารถลบข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณมีในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ โปรดระลึกว่าการลบข้อมูลเฉพาะตัวจะส่งผลดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ทำงานและข้อความทั้งหมดที่สัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะตัวนั้นจะถูกลบออก ดังนั้น คุณจะไม่เห็นพื้นที่ทำงานหรือข้อความของข้อมูลเฉพาะตัวนั้นในแถบเปิดใช้หรือในประวัติข้อความอีกต่อไป

  • ถ้าข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณลบเป็นข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นของบัญชีผู้ใช้ของคุณ SharePoint Workspace จะเลือกข้อมูลเฉพาะตัวอื่นเป็นข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นใหม่

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบข้อมูลเฉพาะตัวได้ถ้ามีข้อมูลเฉพาะตัวเพียงหนึ่งข้อมูลในบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการลบข้อมูลเฉพาะตัว ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

  3. เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการลบออกจากเมนูแบบหล่นลง ข้อมูลเฉพาะตัว

  4. คลิก ลบ

  5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการกระทำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×