การลดหรือยืดความกว้างของอักขระข้อความ (มาตราส่วน)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มาตราส่วนจะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณทำงานบนสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เท่านั้น

  1. เลือกอักขระข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ระยะห่างตัวอักขระ

  3. ภายใต้ มาตราส่วน ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการลดหรือยืดข้อความของคุณ

    คุณสามารถดูตัวอย่างในกล่อง ตัวอย่าง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×