การลดขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

การลดขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องจดหมาย Microsoft Outlook ของคุณมีขนาดใหญ่ ขณะที่คุณสร้างรายการที่ได้รับ เมื่อคุณลบรายการ อาจไม่มีลดขนาดของไฟล์ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ.ost) สัดจำนวนของข้อมูลที่คุณลบ มีหลายวิธีในการจัดการกล่องจดหมายของคุณ และลดขนาดของไฟล์ข้อมูล

ใช้เครื่องมือล้างกล่องจดหมาย เมื่อต้องการดูขนาดของกล่องจดหมายและโฟลเดอร์แต่ละรายการของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถเก็บถาวรรายการเก่าไปเก็บถาวรไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณ

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. คลิกเครื่องมือ >ล้างกล่องจดหมาย

 3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูขนาดโดยรวมของกล่องจดหมายของคุณและแต่ละโฟลเดอร์ที่มีในกล่องจดหมาย ให้คลิก แสดงขนาดกล่องจดหมาย

  • การค้นหารายการเก่า เลือกค้นหารายการที่เก่ากว่า n วัน ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 999 แล้ว คลิกค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหารายการขนาดใหญ่ เลือกค้นหารายการที่มีขนาดใหญ่กว่ากิโลไบต์ n ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9999 นั้นแล้ว คลิกค้นหา

  • เมื่อต้องการย้ายรายการเก่าในกล่องจดหมายของคุณไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) เก็บถาวร ให้คลิก เก็บถาวรอัตโนมัติ

   แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ Documents\Outlook Files ถ้าคุณใช้ Windows XP อยู่ แฟ้ม .pst จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ My Documents\Outlook Files

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ถูกลบ

  • เมื่อต้องการล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก ล้าง

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ขัดแย้ง

  • เมื่อต้องการลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก ลบ

ถ้าคุณลบรายการออกจากแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) แฟ้มนั้นจะถูกกระชับโดยอัตโนมัติในเบื้องหลังเมื่อคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณและ Outlook กำลังทำงานอยู่ คุณยังสามารถเริ่มคำสั่งกระชับด้วยตนเองได้ทันทีอีกด้วย การกระชับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) อาจใช้เวลาหลายนาที

 1. ลบรายการใดๆ ที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้

 2. เปิดมุมมองรายการโฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ไอคอนรายการโฟลเดอร์ หรือกด CTRL + 6

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

 4. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 5. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 6. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

 7. คลิกที่แท็บขั้นสูง >การตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook

 8. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook คลิกกระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้ แล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

แบบออฟไลน์ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) เป็นแบบเฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ลดขนาดของไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์อาจเพิ่มประสิทธิภาพถ้าคุณมีรายการที่ถูกลบมากมาย กระบวนงานนี้ไม่ลบรายการใด ๆ ที่บันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. ลบรายการใดๆ ที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้

 2. เปิดมุมมองรายการโฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกไอคอนรายการโฟลเดอร์ หรือกด CTRL + 6

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

 4. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 5. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 6. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

 7. คลิกที่แท็บขั้นสูง >การตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook

 8. ในกล่องโต้ตอบตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook คลิกกระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้ และจากนั้น คลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณไม่ต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับไฟล์ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost)

 • เมื่อต้องการลบรายการออกจากทั้งโฟลเดอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ให้เลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกด DELETE

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมด Cached Exchange เฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกล้างออกจากแฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) รายการบนเซิร์ฟเวอร์จะถูกดาวน์โหลดไปยังแฟ้ม .ost อีกครั้งเมื่อทำข้อมูลให้ตรงกันในครั้งถัดไป ถ้าโฟลเดอร์นั้นถูกเลือกภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ใน การตั้งค่า ส่ง/รับ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange Server

 • เมื่อคุณใช้โหมด Cached Exchange รดในโฟลเดอร์สาธารณะจะไม่ซิงโครไนซ์ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเลือกที่จะซิงโครไนซ์โฟลเดอร์สาธารณะ ขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์อาจทำให้มากขึ้น

ใช้เครื่องมือล้างกล่องจดหมาย เมื่อต้องการดูขนาดของกล่องจดหมายและโฟลเดอร์แต่ละรายการของคุณ คุณสามารถเก็บถาวรรายการเก่าเมื่อต้องการเก็บถาวรแอไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณ

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. คลิกเครื่องมือล้าง

 3. คลิก ล้างกล่องจดหมาย

 4. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูขนาดโดยรวมของกล่องจดหมายของคุณและแต่ละโฟลเดอร์ที่มีในกล่องจดหมาย ให้คลิก แสดงขนาดกล่องจดหมาย

  • เมื่อต้องการค้นหารายการเก่า เลือกค้นหารายการที่เก่ากว่า n วัน ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 999 แล้ว คลิ กค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหารายการขนาดใหญ่ เลือกค้นหารายการที่มีขนาดใหญ่กว่ากิโลไบต์ n ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9999 แล้ว คลิ กค้นหา

  • เมื่อต้องการย้ายรายการเก่าในกล่องจดหมายของคุณไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) เก็บถาวร ให้คลิก เก็บถาวรอัตโนมัติ

   แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ Documents\Outlook Files ถ้าคุณใช้ Windows XP อยู่ แฟ้ม .pst จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ My Documents\Outlook Files

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ถูกลบ

  • เมื่อต้องการล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก ล้าง

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ขัดแย้ง

  • เมื่อต้องการลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก ลบ

ถ้าคุณลบรายการออกจากแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) แฟ้มนั้นจะถูกกระชับโดยอัตโนมัติในเบื้องหลังเมื่อคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณและ Outlook กำลังทำงานอยู่ คุณยังสามารถเริ่มคำสั่งกระชับด้วยตนเองได้ทันทีอีกด้วย การกระชับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) อาจใช้เวลาหลายนาที

 1. ลบรายการใดๆ ที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้

 2. เปิดมุมมองรายการโฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกไอคอนรายการโฟลเดอร์ หรือกด CTRL + 6

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง กขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ นั้นแล้ว คลิกล้างโฟลเดอร์

 4. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 5. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 6. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

 7. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

แบบออฟไลน์ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) เป็นแบบเฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ลดขนาดของไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์อาจเพิ่มประสิทธิภาพถ้าคุณได้ลบข้อมูลจำนวนมาก กระบวนงานนี้ไม่ลบรายการใด ๆ ที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server

 1. ลบรายการใดๆ ที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้

 2. เปิดมุมมองรายการโฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกไอคอนรายการโฟลเดอร์ หรือกด CTRL + 6

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

 4. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 5. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 6. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

 7. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: คุณไม่ต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับไฟล์ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost)

 • เมื่อต้องการลบรายการออกจากทั้งโฟลเดอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ให้เลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกด DELETE

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมด Cached Exchange เฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกล้างออกจากแฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) รายการบนเซิร์ฟเวอร์จะถูกดาวน์โหลดไปยังแฟ้ม .ost อีกครั้งเมื่อทำข้อมูลให้ตรงกันในครั้งถัดไป ถ้าโฟลเดอร์นั้นถูกเลือกภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ใน การตั้งค่า ส่ง/รับ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange Server

 • เมื่อคุณใช้โหมด Cached Exchange รดในโฟลเดอร์สาธารณะจะไม่ตรงกันตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเลือกการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์สาธารณะ ขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์อาจทำให้มากขึ้น

คุณสามารถใช้เครื่องมือ ล้างกล่องจดหมาย ซึ่งอนุญาตให้คุณดูขนาดของกล่องจดหมายและแต่ละโฟลเดอร์ของคุณได้ คุณยังสามารถเก็บถาวรรายการเก่าลงในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่เก็บถาวรและล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ล้างกล่องจดหมาย

 2. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูขนาดโดยรวมของกล่องจดหมายของคุณและแต่ละโฟลเดอร์ภายในกล่องจดหมาย ให้คลิก แสดงขนาดกล่องจดหมาย

  • เมื่อต้องการค้นหารายการเก่า เลือกค้นหารายการที่เก่ากว่า n วัน ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 999 แล้ว คลิ กค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหารายการขนาดใหญ่ เลือกค้นหารายการที่มีขนาดใหญ่กว่ากิโลไบต์ n ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9999 แล้ว คลิ กค้นหา

  • เมื่อต้องการย้ายรายการเก่าในกล่องจดหมายของคุณไปยังเก็บถาวรไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), คลิกเก็บถาวรอัตโนมัติ โฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับการเก็บถาวรไฟล์.pst คือ c:\Documents and name\Local Settings\user Settings\ Application Data\Microsoft\Outlook

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ถูกลบ

  • เมื่อต้องการล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิก ล้าง

  • เมื่อต้องการดูขนาดของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก แสดงขนาดรายการที่ขัดแย้ง

  • เมื่อต้องการลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณลบรายการออกจากแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แฟ้มจะถูกกระชับข้อมูลโดยอัตโนมัติในเบื้องหลังขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์และ Outlook กำลังทำงานอยู่ ถ้าคุณต้องการลดขนาดของแฟ้มในทันที คุณสามารถสั่งให้ทำการกระชับข้อมูลได้ กระบวนงานในการกระชับแฟ้มข้อมูลอาจใช้เวลาหลายนาที

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

 2. คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

 3. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: คุณไม่ต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับข้อมูลแฟ้ม .pst

ด้านบนของหน้า

ลดขนาดของไฟล์ไฟล์ (.ost) แบบออฟไลน์โฟลเดอร์อาจเพิ่มประสิทธิภาพถ้าคุณลบรายการจำนวนมาก กระบวนงานนี้ไม่ลบรายการใด ๆ ที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์

 1. ลบรายการอิ่นๆ ที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ แล้วล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  คำสั่งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะหายไป

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Microsoft Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้วิธีใช้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดูวิธีใช้ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 3. ในรายการ ให้เลือก Microsoft Exchange Server แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก การตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์

 6. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: คุณไม่ต้องออกจาก Outlook หลังจากที่คุณกระชับไฟล์.ost

 • เมื่อต้องการลบรายการออกจากทั้งโฟลเดอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ให้เลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วกด DELETE

 • ถ้าคุณกำลังใช้งานบัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมด Cached Exchange จะมีเฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกล้างออกจากแฟ้ม .ost ภายในเครื่อง รายการบนเซิร์ฟเวอร์จะถูกดาวน์โหลดลงในแฟ้ม .ost อีกครั้งในการทำข้อมูลให้ตรงกันในครั้งถัดไป ถ้าโฟลเดอร์นั้นถูกเลือกภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ใน การตั้งค่า ส่ง/รับ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange Server

 • เมื่อคุณใช้โหมด Cached Exchange รายการโปรดในโฟลเดอร์สาธารณะจะไม่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเลือกที่จะทำข้อมูลในโฟลเดอร์สาธารณะให้ตรงกัน ขนาดของแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ของคุณอาจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×