การลงจุดชุดข้อมูลตามแกนค่าทุติยภูมิในแผนภูมิสองมิติ

เมื่อช่วงของค่าสำหรับชุดข้อมูลที่ต่างกันในแผนภูมิสองมิตินั้นแตกต่างกันมาก หรือเมื่อคุณมีชนิดข้อมูลผสมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) คุณสามารถลงจุดอย่างน้อยหนึ่งชุดข้อมูลในแกนค่าทุติยภูมิ (y) มาตราส่วนของแกนทุติยภูมิจะมีผลต่อค่าของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1. คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดพร้อมกับแกนค่าทุติยภูมิ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ แกน

  3. คลิก แกนทุติยภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×