การลงจุดชุดข้อมูลตามแกนค่าทุติยภูมิในแผนภูมิสองมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อช่วงของค่าสำหรับชุดข้อมูลที่ต่างกันในแผนภูมิสองมิตินั้นแตกต่างกันมาก หรือเมื่อคุณมีชนิดข้อมูลผสมกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) คุณสามารถลงจุดอย่างน้อยหนึ่งชุดข้อมูลในแกนค่าทุติยภูมิ (y) มาตราส่วนของแกนทุติยภูมิจะมีผลต่อค่าของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1. คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดพร้อมกับแกนค่าทุติยภูมิ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ แกน

  3. คลิก แกนทุติยภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×