การลงจุดชุดข้อมูลจากแถวแผ่นข้อมูลแทนคอลัมน์ และจากคอลัมน์แทนแถวแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบอกได้ว่า ชุดข้อมูลมาจากแถวหรือคอลัมน์ โดยดูที่ส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล กราฟิกที่มีชนิดของแผนภูมิปรากฏในส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการให้คอลัมน์บนแผ่นข้อมูลชุดข้อมูล ในแผนภูมิ คลิกคอลัมน์โดย Button image บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  • เมื่อต้องการให้มีแถวอยู่บนแผ่นข้อมูลแทนชุดข้อมูลในแผนภูมิ คลิกตามแถว Button image บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×