การร้องขอใบรับรองดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเทมเพลตฟอร์มรับรองความถูกต้องคุณเป็นผู้ออกแบบเทมเพลตฟอร์ในแบบเดียวกับที่ลายเซ็นดิจิทัลบนฟอร์มผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มการรับรองความถูกต้อง เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในเทมเพลตฟอร์มยังทำให้เทมเพลตฟอร์เพื่อใช้งานในระดับความเชื่อถือแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการที่ใช้ระดับความเชื่อถือแบบเต็มของหลักทรัพย์ ต้องถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล โดยตัวออกแบบเทมเพลฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้

หมายเหตุ: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในฟอร์มหรือเทมเพลตฟอร์ม ใบรับรองดิจิทัลจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัล ถึงใบรับรองเชิงพาณิชย์ หรือ จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของคุณ การตัดสินใจที่จะซื้อใบรับรองดิจิทัลขึ้นอยู่กับวิธีการกระจายองค์กรแผนการปรับใช้เทมเพลตฟอร์มที่

ถ้ามีผู้ให้บริการออกใบรับรองเริ่มต้นบนอินทราเน็ตของบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากผู้ให้บริการออกใบรับรองได้โดยใช้ Certificates snap-in นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอใบรับรองจาก Microsoft Windows Server 2003 Certificate Authority ได้อีกด้วย ถ้ามีอยู่

ในบทความนี้

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากสแนปใบรับรอง

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรอง Windows Server 2003

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจาก Certificates snap-in

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือ Windows Vista คุณสามารถร้องขอใบรับรองดิจิทัลได้ โดยทำอย่างใดต่อไปนี้:

ใน Windows Vista

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. คลิกปุ่มเริ่มต้น คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด กขวาพร้อมท์คำสั่ง นั้นแล้ว ชี้ไปที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ทำต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ยืนยันแอคชันที่แสดงเป็นสิ่งที่คุณต้อง แล้ว คลิกทำต่อไป

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ แต่คุณมีข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ พิมพ์ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

   ต่างพร้อมท์คำสั่งเปิดขึ้น

 3. พิมพ์mmc.exeแล้ว คลิ กEnter MMC สแนป Console ต่างเปิดขึ้น

 4. บนเมนู File ให้คลิก Add/Remove Snap-in

 5. ภายใต้สแนปพร้อมใช้งาน ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม หรือเอาสแนป คลิกใบรับรอง และจากนั้น คลิกเพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบใบรับรองสแนป คลิกบัญชีผู้ใช้ของฉัน แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 7. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มแบบสแตนด์อโลนสแนป คลิกตกลง

 8. ในรายการโฟลเดอร์ในทรีหน้าจอควบคุม MMC ให้คลิก Certificates - Current User

 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ Logical Store Name ให้คลิกสองครั้งที่ Personal

 10. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ Object Type ให้คลิกขวาที่ Certificates จากนั้น ชี้ไปที่ All Tasks แล้วคลิก Request New Certificate บนเมนูทางลัด

 11. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการร้องขอใบรับรอง

ใน Windows XP

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องเปิด ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้ พิมพ์mmcนั้นแล้ว คลิกตกลง MMC สแนป Console หน้าต่างเปิดขึ้น

 3. บนเมนู File ให้คลิก Add/Remove Snap-in

 4. ภายใต้สแนปพร้อมใช้งาน ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม หรือเอาสแนป คลิกใบรับรอง แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบใบรับรองสแนป คลิกบัญชีผู้ใช้ของฉัน แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มแบบสแตนด์อโลนสแนป คลิกตกลง

 7. ในรายการโฟลเดอร์ในทรีหน้าจอควบคุม MMC ให้คลิก Certificates - Current User

 8. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ Logical Store Name ให้คลิกสองครั้งที่ Personal

 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ Object Type ให้คลิกขวาที่ Certificates จากนั้น ชี้ไปที่ All Tasks แล้วคลิก Request New Certificate บนเมนูทางลัด

 10. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการร้องขอใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

ร้องขอใบรับรองดิจิทัลจาก Windows Server 2003 Certificate Authority

 1. เปิดเว็บเพจ Microsoft Certificate Services (ขอข้อมูลนี้ได้จากผู้ดูแลระบบของคุณ)

 2. คลิกการเชื่อมโยง Request a certificate แล้วคลิกการเชื่อมโยง advanced certificate request

 3. คลิกการเชื่อมโยง Create and submit a request to this CA

 4. บนเพจ Advanced Certificate Request ให้ใส่ข้อมูลที่ร้องขอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Signature หรือ Both สำหรับตัวเลือก Key Usage ภายใต้ Key Options

 5. คลิก Submit แล้วคลิก Install this certificate ถ้าไม่มีใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองในโฟลเดอร์ Trusted Root Certification Authorities ของคุณอยู่แล้ว ให้คลิก Yes เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้เพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรองลงในโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ: คุณยังสามารถรับใบรับรองดิจิทัลจากผู้ให้บริการออกใบรับรองในทางพาณิชย์ เช่น VeriSign, Inc. หรือจากผู้ดูแลระบบของคุณได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×