การร้องขอเครือข่ายใน Office for Windows และ Mobile

แอปพลิเคชัน Office for Windows ให้ประสบการณ์การใช้งานแอปแบบดั้งเดิม แอปแต่ละแอปออกแบบมาเพื่อทำงานในสถานการณ์หลากหลาย รวมทั้งตอนที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับชุดของบริการบนเว็บโดยอัตโนมัติเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานที่ปรับปรุง รายงานนี้อธิบายว่าจุดสิ้นสุดและ URL ใดที่แอปพลิเคชันพยายามเข้าถึง และบริการที่มีให้ ข้อมูลนี้มีประโยชน์เมื่อต้องแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าเครือข่าย และในขณะตั้งค่านโยบายสำหรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเครือข่าย รายละเอียดในบทความนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับบทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่และ URL ของ Office 365

โปรดอ่าน บทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่และ URL ของ Office 365 หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลง รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้จุดสิ้นสุดเหล่านี้ในการกำหนดค่ารายการที่ไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีของคุณอนุญาต ตัวดึงข้อมูล RSS และไฟล์ XML ใน บทความเกี่ยวกับช่วงที่อยู่และ URL ของ Office 365 หลักใช้จุดสิ้นสุดนี้ทั้งหมด คุณสามารถตรวจทานตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อดูประวัติการเปลี่ยนแปลงได้

จุดสิ้นสุดไคลเอ็นต์ของ Office: Windows | Mac

อัปเดตล่าสุด: 2/7/2018

หมายเหตุ: Microsoft กำลังพัฒนาบริการเว็บระบบ REST สำหรับที่อยู่ IP และรายการ FQDN บนหน้านี้ บริการใหม่จะช่วยให้คุณกำหนดค่าและอัปเดตอุปกรณ์พารามิเตอร์ของเครือข่าย เช่น ไฟร์วอลล์และเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี คุณสามารถดาวน์โหลดรายการจุดสิ้นสุด เวอร์ชันปัจจุบันของรายการ หรือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ บริการนี้จะแทนที่เอกสาร XML ฟีด RSS และที่อยู่ IP และรายการ FQDN บนหน้านี้ในที่สุด เมื่อต้องการลองใช้บริการใหม่นี้ ให้ไปที่ บริการเว็บ

ใช้ Office โดยที่มีหรือไม่มี Office 365

เมื่อใช้งาน Office โดยที่มีหรือไม่มี Office 365 จะมีการใช้จุดสิ้นสุดต่อไปนี้

หมายเหตุ: รายการที่อยู่ IP และ URL ของ OneNote ถูกย้ายไปยัง บทความ URL และช่วงที่อยู่ IP ของ Office 365

ขยายเพื่อดู Office for Windows FQDNs

เมื่อต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อต้องการดูที่อยู่ IP ให้ขยายส่วนที่อยู่ IP ภายใต้ตารางที่อธิบายกระแสการรับส่งข้อมูล

ถ้าคุณสนใจการข้าม CDN สำหรับการปรับใช้ คุณสามารถ สร้างจุดการติดตั้งภายใน ได้

แถว

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มา | ข้อมูลประจำตัว

ปลายทาง

CDN

ที่อยู่ CIDR

พอร์ต

1

ต้องใช้: การรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว

ดูการรับรองความถูกต้องและข้อมูลประจำตัว Office 365

2

จำเป็น: URL นี้จำเป็นต้องใช้ในการต่ออายุคีย์ผลิตภัณฑ์ โดยประมาณคือทุกๆ 30 วัน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

activation.sls.microsoft.com

ไม่

N/A

TCP 443

3

จำเป็น: URL นี้จำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบใบรับรองในระหว่างการเปิดใช้งาน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

crl.microsoft.com

ไม่

N/A

TCP 80 & 443

4

จำเป็น: จำเป็นสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวและการกำหนดค่าบริการ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ajax.aspnetcdn.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

5

จำเป็น: URL นี้เป็นบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ Office ซึ่งจะใช้ในระหว่างการเปิดใช้งานและการบำรุงรักษาการสมัครใช้งาน

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ols.officeapps.live.com

ใช่

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

ไม้ได้ระบุที่อยู่ IP ของ +CDN

TCP 443

6

ต้องใช้: การกำหนดค่าไคลเอ็นต์รันไทม์

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

ใช่

TCP 443

7

ต้องใช้: จำเป็นต้องใช้ Fqdn เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางในแอป

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

ไม่

       
      

TCP 80 & 443

8

ต้องใช้: จำเป็นต้องใช้ FQDN นี้เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันเอกสารล่าสุด

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ระบบภายในเครื่อง

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

ไม่

       
      

TCP 443

9

จำเป็น: มีสื่อแหล่งข้อมูลของ Office 365 ProPlus ที่ใช้สำหรับการติดตั้งและ/หรือการอัปเดต ถ้าการอัปเดตอัตโนมัติได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าเริ่มต้น บัญชีระบบภายในเครื่องจะถูกใช้เมื่อมีการดาวน์โหลดอัปเดต

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

10

ต้องใช้: ความช่วยเหลือในแอป

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

ocsa.officeapps.live.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

11

ต้องใช้: Bing ค้นหารูปภาพ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

insertmedia.bing.office.net

ไม่

N/A

TCP 80 & 443

12

จำเป็น: URL นี้ถูกใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเนื้อหาบนเว็บ เช่น วิธีใช้แบบออนไลน์และข้อมูลรหัสข้อผิดพลาด

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

go.microsoft.com

Support.office.com

ใช่

N/A

TCP 80 & 443

13

ต้องใช้: บริการค้นหาและ EmailHRD

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ไม่ระบุชื่อ

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

ไม่

       
      

TCP 80 & 443

14

ต้องใช้: บริการโรมมิ่ง

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

roaming.officeapps.live.com

ไม่ใช่

       
      

TCP 80 & 443

15

จำเป็น: ฝ่ายสนับสนุนติดตั้งและอัปเดตการค้นหาสำหรับการติดตั้ง Office

ไคลเอ็นต์ Office เท่านั้น | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

mrodevicemgr.officeapps.live.com

ไม่ใช่

ไม่มีข้อมูล

TCP 443

ขยายเพื่อดู Office for Windows FQDNs

ไคลเอ็นต์ต้องสามารถเข้าถึงที่อยู่ IPด้านล่างนี้ได้

Office 365จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Proplus ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Office 365รายการการเพิกถอนใบรับรอง (URL ราก)

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

ขยายเพื่อดูแอป Outlook สำหรับ iOS และ Android FQDNs

นี่คือรายการปัจจุบันของ FQDN ที่จำเป็นสำหรับแอป Outlook บน Android และ iOS

แถว

วัตถุประสงค์

ปลายทาง

พอร์ต

1

ต้องใช้: Outlook สำหรับโทรศํพท์ Android และ iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

จำเป็น: การรับรองความถูกต้อง

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

ต้องใช้: Outlook REST

TCP 443

4

ต้องใช้: OneDrive For Business

TCP 443

5

ต้องใช้: การรวม Outlook.com และ OneDrive ของผู้บริโภค

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

apis.live.net

TCP 443

6

ต้องใช้: การรวม Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

ต้องใช้: การรวม Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

ต้องใช้: การรวม DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

ต้องใช้: การรวม Box

app.box.com

TCP 443

10

ต้องใช้: การรวม Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

ต้องใช้: การรวม Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

ต้องใช้: การรวม WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

ต้องมี: การรวมกับ Meetup

api.meetup.com

secure.meetup.com

TCP 443

14

ไม่บังคับ: ความเป็นส่วนตัวของ Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

15

ไม่บังคับ: การรวมเสียงของผู้ใช้

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

16

ไม่บังคับ: การรวมการอัปโหลดไฟล์บันทึก

api.diagnostics.office.com

TCP 443

17

ไม่บังคับ: การรวมการอัปโหลดไฟล์บันทึกการสนับสนุน

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

18

ไม่บังคับ: การรวมไฟล์บันทึก Aria

TCP 443

19

ไม่บังคับ: การรวมไฟล์บันทึก Flurry

data.flurry.com

TCP 443

20

ไม่บังคับ: การรวมการปรับ

app.adjust.com

TCP 443

21

ไม่บังคับ: การรวมไฟล์บันทึก Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

22

ไม่บังคับ: การรวม Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

23

ไม่บังคับ: การรวม Play Store (Android เท่านั้น)

play.google.com

TCP 443

ขยายเพื่อดูจุดสิ้นสุด Office for iPad

นี่คือรายการ URL ปัจจุบันของ Office สำหรับ iPad ถ้าคุณกำลังใช้รายการที่อนุญาตเพื่อกรองการเชื่อมต่อ iPad ที่ต่างจากคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เพียงแค่รายการ URL นี้ในการสร้างรายการที่อนุญาตเหล่านั้น

URL ของ Office for iPad

directory.services.live.com
odc.officeapps.live.com
docs.live.net
roaming.officeapps.live.com
sqm.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
login.live.com
wer.microsoft.com     
ms.tific.com
p100-sandbox.itunes.apple.com
signup.live.com
auth.gfx.ms
view.atdmt.com
client.hip.live.com
dc2.client.hip.live.com
c.live.com
go.microsoft.com
office.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
m.webtrends.com
account.live.com
c.bing.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
client.hip.live.com
cl2.apple.com
sas.office.microsoft.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
en-US.appex-rf.msn.com
weather.tile.appex.bing.com

ขยายเพื่อดูจุดสิ้นสุด Office Mobile

นี่คือรายการ URL ปัจจุบันของ Office Mobile Office Mobile ทำงานบนอุปกรณ์ Android, Windows Phones และ iPhone ถ้าคุณกำลังกรองการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต่างจากคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เพียงแค่รายการ URL นี้ในการสร้างรายการที่อนุญาตเหล่านั้น

URL ของ Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

ตอนนี้คุณใช้ Office for Windows กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21 Vianet หรือไม่

Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21 Vianet ใช้จุดสิ้นสุดที่แตกต่างออกไป ถ้าคุณกำลังใช้ Office for Windows ร่วมกับการสมัครใช้งานๆ เหล่านี้ คุณจะต้องใช้จุดสิ้นสุดด้านล่าง

ขยายเพื่อดู Office for Windows

URL และที่อยู่ IP ต่อไปนี้จะใช้โดย Office 365 ProPlus กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21 Vianet โดยพอร์ตทั้งหมดจะเป็น TCP 80 & 443

ช่วงที่อยู่ IP

URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

นี่คือลิงก์สั้นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกลับมาที่นี่ได้: https://aka.ms/office365proplusendpoints

ดูเพิ่มเติม

การร้องขอเครือข่ายใน Office 365 ProPlus

URL และช่วงที่อยู่ IP ของ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×