การร้องขอเครือข่ายใน Office 2016 for Mac

แอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac ให้ประสบการณ์การใช้งานแอปแบบดั้งเดิมบนแพลตฟอร์ม macOS แต่ละแอปออกแบบมาเพื่อทำงานได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งตอนที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย แอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บโดยอัตโนมัติเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานที่ปรับปรุง เอกสารนี้อธิบายจุดสิ้นสุดและ URL ที่แอปพลิเคชันพยายามเข้าถึง และบริการที่มีให้ ข้อมูลนี้มีประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าเครือข่าย และตั้งค่านโยบายสำหรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเครือข่าย รายละเอียดในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับ บทความเกี่ยวกับ URL และช่วงที่อยู่ของ Office 365

จุดสิ้นสุดไคลเอ็นต์ของ Office: Windows | Mac

ส่วนใหญ่ของเอกสารนี้ประกอบด้วยตารางที่ระบุรายละเอียด URL ของเครือข่าย ชนิด และคำอธิบายของบริการหรือฟีเจอร์ที่มาจากจุดสิ้นสุดนั้น แต่ละแอปของ Office อาจแตกต่างกันในการใช้บริการและจุดสิ้นสุด แอปต่อไปนี้จะถูกกำหนดในตารางทางด้านล่าง:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

ชนิด URL มีการกำหนดดังต่อไปนี้

 • ST: คงที่ – URL มีการกำหนดค่าตายตัวในแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์

 • SS: กึ่งคงที่ – URL ถูกเข้ารหัสเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจหรือตัวเปลี่ยนเส้นทาง

 • CS: บริการการกำหนดค่า – URL ถูกส่งกลับเป็นส่วนหนึ่งของบริการการกำหนดค่าของ Office

การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Office 2016 for Mac

การติดตั้งและการอัปเดต

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้จะใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมการติดตั้ง Office 2016 for Mac จากเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา (CDN) ของ Microsoft

URL

ชนิด

คำอธิบาย

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

พอร์ทัลการติดตั้ง Office 365 ส่งต่อลิงก์บริการไปยังแพคเกจการติดตั้งล่าสุด

https://officecdn.microsoft.com/

SS

ตำแหน่งที่ตั้งของแพคเกจการติดตั้งบนเครือข่ายการนำส่งเนื้อหา

เปิดใช้แอปเป็นครั้งแรก

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้ได้รับการติดต่อเมื่อเปิดใช้แอป Office เป็นครั้งแรก จุดสิ้นสุดเหล่านี้ให้ฟังก์ชันการทำงาน Office ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้ใช้ และ URL จะได้รับการติดต่อโดยไม่คำนึงถึงชนิดของสิทธิ์การใช้งาน (รวมถึงการติดตั้ง Volume License)

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

การกำหนดค่า ‘Flighting’ – อนุญาตสำหรับการจุดประกายและการทดลองฟีเจอร์

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

การทดสอบการกำหนดค่าเครือข่าย ‘Flighting’

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

บริการการกำหนดค่า Office – รายการหลักของจุดสิ้นสุดบริการ

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

ดาวน์โหลดระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลกฎของ Office – แจ้งไคลเอ็นต์เกี่ยวกับข้อมูลและเหตุการณ์ที่จะอัปโหลดไปยังบริการระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

การรายงานการอัปโหลดระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลของ Office – “ฮาร์ทบีท” และเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนไคลเอ็นต์จะอัปโหลดไปยังบริการระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

บริการเทมเพลตของ Office Online – ให้เทมเพลตเอกสารแบบออนไลน์กับผู้ใช้

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

การดาวน์โหลดเทมเพลตของ Office – ที่เก็บข้อมูลของรูปเทมเพลต PNG

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

จัดเก็บการกำหนดค่าสำหรับแอป Office

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

แค็ตตาล็อกบริการรวมเอกสาร Office (รายการของบริการและจุดสิ้นสุด)

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

รายการ AutoUpdate ของ Microsoft – ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งานหรือไม่

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

แอป Wikipedia สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แอป Bing Map สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แอป People Graph สำหรับการกำหนดค่าและแหล่งข้อมูลของ Office

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

เนื้อหาใหม่สำหรับ OneNote คืออะไร

หมายเหตุ: เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการการกำหนดค่า Office (http://officeclient.microsoft.com) ที่ทำหน้าที่เป็นบริการการค้นนหาอัตโนมัติสำหรับไคลเอ็นต์ Microsoft Office ทั้งหมด (ไม่ใช่เพียง Mac) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสิ้นสุดที่ส่งกลับในการตอบสนองจะเป็นแบบกึ่งคงที่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่บ่อยนัก แต่ก็ยังเป็นไปได้

ลงชื่อเข้าใช้

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้จะได้รับการติดต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ขึ้นอยู่กับชนิดบัญชีของคุณ บริการที่แตกต่างกันอาจได้รับการติดต่อ

 • MSA: บัญชี Microsoft – มักใช้สำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและการค้าปลีก

 • OrgID: บัญชีขององค์กร – มักใช้สำหรับสถานการณ์เชิงพาณิชย์

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

ตัวช่วยเหลือการลงชื่อเข้าใช้สำหรับ MSA และ OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

บริการรับรองความถูกต้องของ Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

บริการเข้าสู่ระบบ Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

บริการเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

ตัวช่วยบริการเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

การสร้างแบรนด์การเข้าสู่ระบบ Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

ตัวระบุตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสารและสถานที่

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

บริการเอกสารที่ใช้ไปล่าสุด (MRU)

หมายเหตุ: สำหรับการสมัครใช้งานและ Retail License การลงชื่อเข้าใช้ทั้งเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ และทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์ เช่น OneDrive สำหรับการติดตั้งแบบ Volume License ผู้ใช้จะยังได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ (ตามค่าเริ่มต้น) แต่เท่าที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรบนระบบคลาวด์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้เปิดใช้งานแล้ว

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail License โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ได้ใช้กับการติดตั้ง Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

บริการสิทธิ์การใช้งาน Office

เนื้อหาใหม่คืออะไร

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับการสมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://support.content.office.net

WXPN

CS

เนื้อหาหน้าของ HTML ใหม่คืออะไร

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนไลบรารี JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

การสนับสนุนข้อมูล JSON

การค้นหาแบบสมาร์ท

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

บริการเว็บข้อมูลเชิงลึก

https://www.bing.com

WXPN

CS

ผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

ผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก

ส่งรอยยิ้ม

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

ส่งบริการรอยยิ้ม

บันทึกเป็น PDF และ OpenDocument

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

บริการการแปลงเอกสาร Word (ข้อความ PDF และ OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

บริการการแปลงสเปรดชีต Excel (สเปรดชีต OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

บริการการแปลงงานนนำเสนอ PowerPoint (งานนำเสนอ OpenDocument)

แอป Office (หรือเรียกว่า Add-in)

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งการสมัครใช้งาน Office 365 และการเปิดใช้งาน Retail/Volume License เมื่อ Add-in ของแอป Office เชื่อถือได้

URL

แอป

ชนิด

คำอธิบาย

https://store.office.com

WX

CS

การกำหนดค่า Office App Store

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

แห่งข้อมูลแอป Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แหล่งข้อมูลแอป Bing Map

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

แหล่งข้อมูลแอป People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

ไลบรารี JavaScript ของ Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

บริการรายงานและระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลสำหรับแอป Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

ไลบรารี JavaScript Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

ไลบรารี JavaScript Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

แหล่งข้อมูลหน้า Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

แหล่งข้อมูลสื่อ Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

เฟรม Sandbox ของ Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

เทมเพลตแผนที่

รายงานการหยุดทำงาน

จุดสิ้นสุดเครือข่ายต่อไปนี้นำไปใช้กับแอปพลิเคชัน Office 2016 และชนิดของสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด เมื่อกระบงนการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด รายงานจะถูกสร้างและส่งไปยังบริการ Watson

URL

ชนิด

คำอธิบาย

https://watson.microsoft.com

ST

บริการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

ตัวเลือกสำหรับการลดการร้องขอเครือข่ายและการรับส่งข้อมูล

การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Office 2016 for Mac ให้ประสบการณ์การใช้งานผู้ใช้ที่ดีที่สุด ทั้งในรูปแบบของฟังก์ชันการทำงานและการรักษาเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการป้องกันแอปพลิเคชันจากการติดต่อจุดสิ้นสุดเครือข่าย ส่วนนี้อธิบายถึงตัวเลือกสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล

Office 2016 for Mac ส่งข้อมูลระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลกลับไปยัง Microsoft อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลถูกอัปโหลดไปยังจุดสิ้นสุด “Nexus” ข้อมูลระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลช่วยให้ทีมวิศวกรรมประเมินสถานภาพบริการและลักษณะใดๆ ที่ไม่คาดคิดของแต่ละแอป Office มีระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลอยู่สองประเภท

 • ฮาร์ทบีท ประกอบด้วยข้อมูลเวอร์ชันและสิทธิ์การใช้งาน ข้อมูลนี้จะถูกส่งทันทีเมื่อเปิดใช้แอป

 • การใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้แอป และข้อผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรง ข้อมูลนี้จะถูกส่งทุก 60 นาที

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แอปบลิเคชันตรวจสอบและส่งข้อมูล ‘การใช้งาน’ คุณสามารถปรับการกำหนดลักษณะ SendAllTelemetryEnabled ได้ การกำหนดลักษณะนี้จะแยกตามแต่ละแอป และสามารถตั้งค่าผ่านโปรไฟล์การกำหนดค่า macOS หรือตั้งค่าด้วยตนเองจากเทอร์มินัล:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลฮาร์ทบีทจะถูกส่งเสมอ และไม่สามารถถูกปิดใช้งาน

คำติชมและแบบสำรวจ

Office 2016 for Mac ช่วยให้คุณสามารถให้คำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Office ของคุณ เราใช้คำติชมนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทำความเข้าใจคำขอฟีเจอร์ใหม่ และประเมินว่าลูกค้าของเราจะพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ คำติชมมีสองประเภท ได้แก่คำติชมของผู้ใช้และแบบสำรวจ

 • คำติชมของผู้ใช้ เริ่มต้นโดยผู้ใช้ Office ผู้ใช้สามารถส่งข้อคิดเห็น การจับภาพหน้าจอเพิ่มเติม และที่อยู่อีเมลเพิ่มเติม

 • แบบสำรวจ เริ่มต้นโดย Office และแสดงเป็นการแจ้งให้ทราบที่ปิดได้ คุณสามารถส่งการจัดอันดับพร้อมกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ แบบสำรวจจะถูกร้องอย่างมากที่สุดทุกๆ 3 เดือน

คุณสามารถปิดใช้งานคำติชมและแบบสำรวจใน Office ตามแต่ละแอปได้ คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะ SendASmileEnabled ผ่านโปรไฟล์การกำหนดค่า macOS หรือตั้งค่าด้วยตนเองจากเทอร์มินัล:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรวบรวมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเรา

รายงานการหยุดทำงาน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะจบการทำงานโดยไม่คาดคิด และอัปโหลดรายงานการหยุดทำงานไปยังบริการ “Watson” รายงานการหยุดทำงานประกอบด้วยสแตกการเรียก ซึ่งเป็นรายการของขั้นตอนที่แอปพลิเคชันกำลังประมวลผลจนนำไปสู่การหยุดทำงาน ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ทีมวิศวกรรมระบุฟังก์ชันการทำงานที่ถูกต้องที่ล้มเหลวและสาเหตุ

ในบางกรณี เนื้อหาของเอกสารจะทำให้แอปพลิเคชันหยุดทำงาน ถ้าแอประบุว่าเอกสารเป็นสาเหตุของปัญหา แอปจะถามผู้ใช้ว่า ยินยอมให้ส่งเอกสารไปพร้อมกับสแตกการเรียกหรือไม่ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกสำหรับคำถามนี้ ผู้ดูแลระบบ IT อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งเอกสาร และทำการตัดสินใจในนามของผู้ใช้เพื่อไม่ให้ส่งเอกสาร การกำหนดลักษณะต่อไปนี้สามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารถูกส่ง และระงับพร้อมท์ให้ผู้ใช้:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

หมายเหตุ: ถ้า SendAllTelemetryEnabled ถูกตั้งค่าเป็น FALSE รายงานการหยุดทำงานทั้งหมดสำหรับกระบวนการนั้นจะถูกปิดใช้งาน

การอัปเดต

Microsoft เผยแพร่การอัปเดต Office 2016 for Mac อย่างสม่ำเสมอ (โดยทั่วไปคือเดือนละครั้ง) เราขอแนะนำให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ IT ดูแลเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขด้านความปลอดภัยล่าสุดจะถูกติดตั้ง ในกรณีที่ผูดูแลระบบ IT ต้องการควบคุมและจัดการการอัปเดตเครื่องอย่างใกล้ชิด การกำหนดลักษณะต่อไปนี้สามารถตั้งค่าให้ป้องกันไม่ให้กระบวนการ AutoUpdate ตรวจหาและเสนอการอัปเดตผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

นี่คือลิงก์สั้นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกลับมา: https://aka.ms/macofficeendpoints

ดูเพิ่มเติม

การร้องขอเครือข่ายใน Office 2016 for Mac

URL และช่วงที่อยู่ IP ของ Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×