การร้องขอตัวควบคุมการทำให้ตรงกันในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint

ถ้าบทบาทพื้นที่ทำงานของคุณคือผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดการ คุณสามารถร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint ได้ คุณอาจทำการร้องขอนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยทั่วไป จะมีการโอนถ่ายตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันเฉพาะในกรณีที่ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบันจะไม่สามารถเริ่มต้นหรือจัดการกำหนดการสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันได้เมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันอาจไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมนัก ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องทำให้ข้อมูลตรงกันในทันที แนวทางที่ดีที่สุดคือการร้องขอให้ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันเริ่มการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองแทน

หมายเหตุ: สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้จัดการพื้นที่ทำงานสามารถทำหน้าที่ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันได้โดยไม่ต้องทำการร้องขอ

การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อต้องการร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ทำข้อมูลให้ตรงกันเดี๋ยวนี้

  หน้าต่างข้อความจะแสดงขึ้นโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของผู้ทำข้อมูลให้ตรงกัน สิ่งที่สำคัญก็คือ คุณควรทำการร้องขอนี้เฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยตรงผ่านเครือข่ายความเร็วสูงเท่านั้น ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยตรง คุณจะไม่สามารถเรียกใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันได้ นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะต้องตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณอยู่ตลอดเวลา และระลึกอยู่เสมอว่าสมาชิกรายอื่นๆ ของพื้นที่ทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณในการทำข้อมูลให้ตรงกันเป็นประจำ

 2. คลิก ตกลง

  SharePoint Workspace จะส่งข้อความไปยังผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบันเพื่อร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน ถ้าผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบันอนุมัติการร้องขอของคุณ คุณก็จะกลายเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกัน

การเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันโดยไม่ต้องส่งการร้องขอ

เมื่อต้องการเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันโดยไม่ต้องทำการร้องขอ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ทำข้อมูลให้ตรงกันเดี๋ยวนี้

 2. คลิก เพิ่มเติม

 3. เลือก รับตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันเดี๋ยวนี้โดยไม่ส่งการร้องขอ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแสดงขึ้นสำหรับผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้น

การร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถร้องขอตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่

บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ทำข้อมูลให้ตรงกันเดี๋ยวนี้ หน้าต่างข้อความจะแสดงคำเตือนเพื่อแจ้งคุณว่าการสลับตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ก็เนื่องจากการสลับเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องทำข้อมูลให้ตรงกันแบบเต็มรูปแบบระหว่างเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และไซต์ของ SharePoint ถ้าคุณเลือกที่จะทำต่อไป คอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบันจะได้รับตัวควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันทันที

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×