Office

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล SQL Server

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีการเชื่อมต่อกับตารางหรือคิวรีในฐานข้อมูล SQL Server คุณสามารถแน่ใจได้ว่าจะมีการแสดงข้อมูลล่าสุด ใช้คำสั่ง รีเฟรช (บนแท็บ ข้อมูล) เพื่อดำเนินการนี้

ต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ของคุณก่อนหรือไม่

  1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ใดก็ได้ที่มีข้อมูล SQL Server ของคุณ

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิกลูกศรถัดจาก รีเฟรชทั้งหมด แล้วคลิก รีเฟรช

รีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการหรือความถี่ในการรีเฟรชการเชื่อมต่อ

  1. คลิกเซลล์ใดก็ได้ที่มีข้อมูล SQL Server ของคุณ

  2. ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิกลูกศรถัดจาก รีเฟรชทั้งหมด แล้วคลิก คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

สำหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ให้พิจารณาการเรียกใช้การรีเฟรชในเบื้องหลัง ซึ่งจะส่งกลับการควบคุมของ Excel มาที่คุณแทนที่จะทำให้คุณต้องรอหลายนาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้การรีเฟรชเสร็จสิ้น

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  1. บนแท็บ การใช้ ให้ตั้งค่าตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปิดใช้งานการรีเฟรชในเบื้องหลัง

ยกเลิกหรือตรวจสอบสถานะการรีเฟรช

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การรีเฟรชอาจใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้เล็กน้อย เมื่อต้องการตรวจสอบหรือยกเลิกการรีเฟรช ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม    ข้อความปรากฏบนแถบสถานะของ Excel เพื่อระบุว่า มีการเรียกใช้คิวรี คลิกสองครั้งที่ข้อความการตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม

  • หยุดการรีเฟรชในเบื้องหลัง    เมื่อต้องการหยุดคิวรีที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความบอกสถานะคิวรีบนแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ สถานะการรีเฟรชข้อมูลภายนอก แล้วคลิก หยุดการรีเฟรช

  • หยุดคิวรี    เมื่อต้องการหยุดการทำงานของคิวรีเมื่อการรีเฟรชในเบื้องหลังถูกปิดใช้งาน ให้กดแป้น ESC

การรีเฟรชแหล่งข้อมูลอื่น

รีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล Access

รีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB

รีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กอื่น

รีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×