Office

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีการเชื่อมต่อกับตารางหรือแบบสอบถามในแหล่งข้อมูล OLE DB คุณสามารถทำให้แน่ใจว่า จะแสดงข้อมูลล่าสุด ใช้คำสั่งการรีเฟรช(บนแท็บข้อมูล) เพื่อทำสิ่งนี้

จำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB ของคุณได้อย่างไร

  1. บนแผ่นงานของคุณ คลิกเซลล์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูล OLE DB ของคุณ

  2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มการเชื่อมต่อคลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมดแล้ว คลิ กรีเฟรช

รีเฟรชข้อมูลการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการควบคุมวิธี หรือความถี่การเชื่อมต่อมีการรีเฟรช:

  1. คลิกเซลล์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูล OLE DB ของคุณ

  2. ในกลุ่มการเชื่อมต่อคลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรชทั้งหมดคลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

สำหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ให้พิจารณาการเรียกใช้การรีเฟรชในเบื้องหลัง ซึ่งจะส่งกลับการควบคุมของ Excel มาที่คุณแทนที่จะทำให้คุณต้องรอหลายนาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้การรีเฟรชเสร็จสิ้น

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  1. บนแท็บการใช้ตั้งค่าตัวเลือกใด ๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เลือก หรือยกเลิกการรีเฟรช

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การรีเฟรชนั้นอาจใช้เวลาเล็กน้อยนานกว่าคุณคาดไว้ เมื่อต้องการตรวจสอบ หรือยกเลิกการรีเฟรช ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบสถานะของคิวรี    ข้อความจะปรากฏขึ้นบนแถบสถานะของ Excel เพื่อระบุว่าคิวรีกำลังทำงานอยู่ ดับเบิลคลิกที่ข้อความเพื่อตรวจสอบสถานะของคิวรี

  • หยุดการรีเฟรชในเบื้องหลัง    เมื่อต้องการหยุดคิวรีที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความบอกสถานะคิวรีบนแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ สถานะการรีเฟรชข้อมูลภายนอก แล้วคลิก หยุดการรีเฟรช

  • หยุดคิวรี    เมื่อต้องการหยุดการทำงานของคิวรีเมื่อการรีเฟรชในเบื้องหลังถูกปิดใช้งาน ให้กดแป้น ESC

รีเฟรชแหล่งข้อมูลอื่น

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล SQL Server

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูล Access

รีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

การรีเฟรชการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×