การรับหมายเลขรุ่นของโปรแกรม Office ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่าโปรแกรม Microsoft Office รุ่นใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ของสำเนาโปรแกรมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังรับข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน

ดูหมายเลขรุ่นสำหรับโปรแกรม Office ของคุณ

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก วิธีใช้

  3. ภายใต้ส่วน เกี่ยวกับ สำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ ให้ค้นหาหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ไม่มีอยู่ใน Microsoft Office Starter 2010

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก วิธีใช้

  3. ภายใต้ส่วน เกี่ยวกับ สำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ ให้คลิก ข้อมูลรุ่นและลิขสิทธิ์เพิ่มเติม แล้วคลิก ข้อมูลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×