การรับวิธีใช้จากบริการสนับสนุนของ Microsoft

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รับคำตอบเป็นแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านสนับสนุนของ Microsoft ตัวเลือกการสนับสนุนรวมโทรศัพท์ สนทนา หรือขอความช่วยเหลืออีเมล คุณสามารถโดยตรงไปโฮมเพจของMicrosoft Office สนับสนุนและเลือกหนึ่งตัวเลือกการสนับสนุนที่ด้านล่างของหน้า หรือทำดังต่อไปนี้ในโปรแกรม Microsoft Office เหล่านี้

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Contact Us

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Contact Us

 2. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ สนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

ด้านบนของเพจ

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Access 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office InfoPath

 2. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office OneNote

 2. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Outlook

 2. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office PowerPoint 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก About Microsoft Office Project

 2. คลิก Tech Support

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Publisher

 2. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office SharePoint Designer

 2. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู Helpให้คลิก About Microsoft Office Visio

 2. คลิก Tech Support

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก สนับสนุนทางเทคนิค

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×