ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การรับรหัสดิจิทัล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รหัสดิจิทัลช่วยให้คุณเมื่อต้องการส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Outlook รหัสดิจิทัลซึ่งเรียกว่าใบรับรองดิจิทัลซึ่งช่วยพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ และช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อความเพื่อป้องกันการรับรองความถูกต้องของข้อความอีเมล คุณยังสามารถเข้ารหัสลับข้อความสำหรับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

หมายเหตุ: ลายเซ็นดิจิทัลไม่เหมือนกับลายเซ็นข้อความซึ่งเป็นคำทักทายแบบกำหนดเองได้ ลายเซ็นดิจิทัลเพิ่มโค้ดเฉพาะข้อความที่มาจากรหัสดิจิทัลที่รับผิดชอบ โดยผู้ส่งที่เป็นจริงเท่านั้น

คุณต้องการทำอะไร

คุณจะต้องได้รับรหัสดิจิทัลออกโดยการออกใบรับรองอิสระ

องค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม อาจนโยบายที่จำเป็นต้องใช้กระบวนงานแตกต่างกันออกไป ดูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจเลือกที่จะมีรหัสดิจิทัลมากกว่าหนึ่งนั่นคือหนึ่งของลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งในพื้นที่มากมายสามารถมีค่านัยสำคัญทางกฎหมาย และอีกสำหรับการเข้ารหัสลับ ได้

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Outlook ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. บนแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้คลิก การตั้งค่า

  การตั้งค่า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรหัสดิจิทัลเพียงรหัสเดียว การตั้งค่าเพื่อใช้รหัสดิจิทัลนั้นจะได้รับการกำหนดค่าให้คุณอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการใช้รหัสดิจิทัลอื่น ให้ทำตามขั้นตอนที่เหลือในกระบวนการนี้ต่อไป

 4. ภายใต้ การกำหนดลักษณะการตั้งค่าความปลอดภัย ให้คลิก สร้าง

 5. ในกล่อง ชื่อการตั้งค่าความปลอดภัย ให้ใส่ชื่อ

 6. ในรายการ รูปแบบการเข้ารหัสลับ ให้คลิก S/MIME คุณสามารถเลือก Exchange Security แทนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดใบรับรองของคุณ

 7. ติดกับกล่อง ใบรับรองการเซ็นชื่อ ให้คลิก เลือก แล้วเลือกใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้ถ้าใบรับรองมีไว้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและการเข้ารหัสลับ ในกล่องโต้ตอบเลือกใบรับรอง คลิกแสดงใบรับรอง ใบรับรองที่เหมาะสมสำหรับการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ (เช่นการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล) อาจจังหวัด ตัวอย่างเช่น "ข้อความอีเม Protects"

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งใบรับรองเหล่านี้ไปกับข้อความที่มีลายเซ็น เว้นแต่คุณจะส่งและรับข้อความที่มีลายเซ็นเฉพาะภายในองค์กรของคุณเท่านั้น

  หมายเหตุ: การตั้งค่าที่คุณเลือกจะกลายเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความที่เข้ารหัสทั้งหมดของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับรูปแบบข้อความที่เข้ารหัสลับ

เมื่อต้องการส่ง และรับข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับ ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องใช้ร่วมกันของพวกเขาใบรับรองรหัสดิจิทัลกัน

 1. เปิดข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลตามที่ระบุในรายการข้อความ ด้วยไอคอนลายเซ็น

 2. คลิกขวาที่ชื่อในกล่อง จาก แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook

 3. ถ้าคุณมีรายการสำหรับบุคคลนี้ ในกล่องโต้ตอบการตรวจพบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน เลือกอัปเดตข้อมูลของที่ติดต่อที่เลือก ไว้

  หมายเหตุ: 

  • สำเนาสำรองถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

  • ใบรับรองถูกจัดเก็บรายการที่ติดต่อสำหรับผู้รับนี้ ขณะนี้คุณสามารถส่งข้อความที่เข้ารหัสลับไปยังบุคคลนี้

  • เมื่อต้องการดูใบรับรองสำหรับที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของบุคคลนั้น แล้วคลิกแท็บ ใบรับรอง

ดูใบรับรองสำหรับติดต่อ

 1. บนแถบนำทาง ให้คลิก บุคคล

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกรายการ.

  เปลี่ยนมุมมองปัจจุบันเป็น "รายการ"

 3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของบุคคลนั้น แล้วบนแท็บ ที่ติดต่อ ให้คลิก ใบรับรอง

  แสดงใบรับรองของบุคคลที่ระบุ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

เมื่อต้องการรับรหัสดิจิทัล Exchange Server นั่นคือตัวอย่าง ผ่านบริการคีย์ Management นั่นคือผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณต้องมีความปลอดภัยที่กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้คุณ และรหัสผ่านพิเศษ ซึ่งเรียกว่าโทเค็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 1. บนแท็บไฟล์ >ตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Outlook ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. บนแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล ภายใต้ รหัสดิจิทัล (ใบรับรอง) ให้คลิก รับรหัสดิจิทัล

 4. คลิกตั้งค่าความปลอดภัยบน Exchange ฉัน >ตกลง

 5. ในกล่อง ชื่อรหัสดิจิทัล ให้พิมพ์ชื่อของคุณ

 6. ในกล่อง โทเค็น ให้พิมพ์รหัสผ่านพิเศษที่ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณกำหนดมาให้

 7. ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านระบบความปลอดภัย Microsoft Office Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่านอื่นสำหรับรหัสดิจิทัล จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในกล่อง ยืนยัน

  หมายเหตุ: คุณจะได้รับข้อความใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณจากผู้ดูแลระบบ Exchange ซึ่งต้องการให้คุณใส่รหัสผ่านที่สร้างขึ้นในขั้นตอนนี้

 8. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ใส่รหัสผ่านของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำรหัสผ่านสำหรับ แล้ว ใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องการOutlook จำรหัสผ่านของคุณ

 9. ในข้อความ ที่เก็บใบรับรองหลัก ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

คุณต้องการทำอะไร

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 2. ภายใต้รหัสดิจิทัล (ใบรับรอง) ให้คลิก รับรหัสดิจิทัล

 3. คลิก รับใบรับรอง S/MIME จากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองจากภายนอก แล้วคลิก ตกลง

  Outlook เริ่มต้นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และเปิดเว็บเพจบนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ที่แสดงรายการใบรับรองหลาย คลิกรูปที่คุณต้องการใช้ แล้วทำตามคำแนะนำบนเว็บเพจเพื่อลงทะเบียนสำหรับรหัสดิจิทัล ใบรับรองจะแล้วส่งคำแนะนำทางอีเมลและรหัสดิจิทัล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 2. ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้คลิก การตั้งค่า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรหัสดิจิทัล การตั้งค่าในการใช้งานรหัสดิจิทัลจะได้รับการกำหนดค่าให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการใช้รหัสดิจิทัลอื่น ให้ระบุรหัสดิจิทัลโดยทำตามขั้นตอนที่เหลือในกระบวนงานนี้

 3. ที่ด้านล่างของส่วน การกำหนดลักษณะการตั้งค่าความปลอดภัย ให้คลิก สร้าง

 4. ในกล่อง ชื่อการตั้งค่าความปลอดภัย ให้ใส่ชื่อ

 5. ในรายการ รูปแบบการเข้ารหัสลับ ให้คลิก S/MIME คุณสามารถเลือก Exchange Security แทนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดใบรับรองของคุณ

 6. ติดกับกล่อง ใบรับรองการเซ็นชื่อ ให้คลิก เลือก แล้วเลือกใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการทราบว่าใบรับรองนั้นมีไว้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลและการเข้ารหัสลับหรือไม่ บนกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง ให้คลิก แสดงใบรับรอง ใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ (เช่น การเซ็นชื่อแบบดิจิทัล) อาจระบุว่า "ป้องกันข้อความอีเมล" เป็นต้น

 7. ติดกับกล่อง ใบรับรองการเข้ารหัสลับ ให้คลิก เลือก แล้วเลือกใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการเข้ารหัสลับ

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งใบรับรองเหล่านี้ไปกับข้อความที่มีลายเซ็น เว้นแต่คุณจะส่งและรับข้อความที่มีลายเซ็นเฉพาะภายในองค์กรของคุณเท่านั้น

  หมายเหตุ: การตั้งค่าที่คุณเลือกจะกลายเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อใดก็ตามที่คุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความที่เข้ารหัสลับทั้งหมดของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับข้อความที่เข้ารหัสลับทั้งหมด

 1. เปิดข้อความที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 2. คลิกขวาที่ชื่อในกล่อง จาก แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด

 3. ถ้าคุณมีรายการสำหรับบุคคลนี้แล้ว ในกล่องโต้ตอบ ตรวจพบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน ให้เลือก ปรับปรุงข้อมูลของ 'ที่ติดต่อ' ที่เลือก สำเนาสำรองจะได้รับการบันทึกไว้ใน 'โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ'

  ขณะนี้ใบรับรองได้ถูกจัดเก็บรวมกับรายการที่ติดต่อสำหรับผู้รับนี้ และคุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับให้ผู้รับนี้ได้แล้ว

  เมื่อต้องการดูใบรับรองสำหรับที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของบุคคลนั้น แล้วคลิกแท็บ ใบรับรอง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange

เมื่อต้องการรับรหัสดิจิทัล Exchange นั่นคือตัวอย่าง ผ่านบริการคีย์ Management — ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณต้องมีความปลอดภัยที่กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องทำให้คุณ และรหัสผ่านพิเศษ เรียกว่าโทเค็น Exchange ของคุณจะส่งข้อความยืนยันโทเค็นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 2. ภายใต้ รหัสดิจิทัล (ใบรับรอง) ให้คลิก รับรหัสดิจิทัล

 3. คลิก ติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับฉันบน Exchange Server

 4. คลิก ตกลง

 5. ในกล่อง ชื่อรหัสดิจิทัล ให้พิมพ์ชื่อของคุณ

 6. ในกล่อง โทเค็น ให้พิมพ์รหัสผ่านพิเศษที่ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณกำหนดมาให้

 7. ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านระบบความปลอดภัย Microsoft Office Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่านอื่นสำหรับรหัสดิจิทัล จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในกล่อง ยืนยัน

  คุณจะได้รับข้อความใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณจากผู้ดูแลระบบ Exchange ซึ่งจะให้คุณป้อนรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้

 8. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ใส่รหัสผ่านของคุณ คลิกกล่องกาเครื่องหมายจำรหัสผ่านสำหรับ แล้ว ใส่จำนวนนาทีที่คุณต้องOutlook จำรหัสผ่านของคุณ

 9. ในข้อความ ที่เก็บใบรับรองหลัก ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×