การรับมอบสิทธิ์ปฏิทินใน Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

คุณสามารถใช้ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ เพื่อมองสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณเพื่อจัดการปฏิทินของคุณ คุณสามารถมอบการเข้าถึง แก้ไข ให้กับพวกเขา ซึ่งจะอนุญาตให้พวกเขาสามารถแก้ไขปฏิทิน หรือการเข้าถึงผู้ได้รับสิทธิ์ ซึ่งไม่ใช่เพียงอนุญาตให้พวกเขาสามารถแก้ไขปฏิทินของคุณได้ แต่ยังสามารถจัดกำหนดการและตอบกลับแทนคุณได้ด้วย

ในบทความนี้

กำหนดผู้แก้ไขหรือผู้รับมอบสิทธิ์ปฏิทิน

คุณสามารถมอบการเข้าถึงไปยังปฏิทินเป็นผู้แก้ไขหรือผู้รับสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ ผู้แก้ไขสามารถมอบหมายงานไปยังปฏิทินหลักของคุณ (ชื่อ “ปฏิทิน”) หรือไปยังปฏิทินเพิ่มเติมใดก็ตามที่คุณสร้าง ผู้รับสิทธิ์สามารถมอบหมายงานไปยังปฏิทินหลักของคุณได้ คุณไม่สามารถมอบการเข้าถึงผู้แก้ไขหรือผู้รับสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. บนแทบการนำทาง ให้เลือก แชร์ > ปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มการแชร์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แชร์ปฏิทินนี้ ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินด้วย กล่องนี้ทำงานคล้ายกับกล่อง ถึง ในข้อความอีเมล ขณะที่คุณสามารถแชร์ปฏิทินของคุณไปยังบุคคลอื่นมากกว่าหนึ่งคน คุณจะสามารถเพิ่มบุคคลได้ทีละหนึ่งบุคคลจาก Outlook บนเว็บ เท่านั้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแชร์ปฏิทินนี้

 4. หลังจากที่คุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการให้จัดการปฏิทินของคุณแล้ว ให้เลือกกล่องรายการดร็อปดาวน์ข้างๆ ชื่อของพวกเขา แล้วเลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการให้พวกเขามี

  • เลือก สามารถแก้ไขได้ เพื่อมอบสิทธิ์ให้พวกเขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังปฏิทินของคุณ

  • เลือก ผู้รับมอบสิทธิ์ เพื่อให้สิทธิ์เดียวกันกับผู้แก้ไข และยังสามารถส่งและตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณได้ด้วย

  • ตัวเลือก สามารถดูได้เมื่อฉันไม่ว่าง, สามารถดูชื่อเรื่องและตำแหน่งที่ตั้ง และ สามารถดูรายละเอียดทั้งหมด จะอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถดูปฏิทินของคุณได้เพียงอย่างเดียว และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังปฏิทินได้

 5. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินด้วยและได้เลือกสิทธิ์เพื่อแชร์กับเขาหรือเธอแล้ว ให้เลือก แชร์ ถ้าคุณตัดสินใจจะไม่แชร์ปฏิทินของคุณในขณะนี้ ให้เลือก เอาออก นำออก

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแชร์ปฏิทินนี้

บุคคลที่คุณแชร์ปฏิทินของคุณด้วยจะได้รับข้อความอีเมลเพื่อแจ้งให้พวกเขารับทราบ เมื่อคุณเลือกปุ่ม ยอมรับ ในคำเชิญ โปรแกรมจะเพิ่มปฏิทินของคุณไปยังรายการปฏิทินของพวกเขา

สกรีนช็อตของคำเชิญปฏิทินที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • รายการปฏิทินที่ทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว จะได้รับการป้องกัน ผู้คนส่วนใหญ่ที่คุณแชร์ปฏิทินของคุณด้วยจะเห็นเพียงเวลาของรายการที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว และไม่เห็นชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดอื่นๆ ยกเว้นว่าคุณจะมอบสิทธิ์ให้ผู้รับมอบสิทธิ์เพื่อดูรายละเอียดของรายการที่ทำเครื่องหมายว่า ส่วนตัว

 • สกรีนช็อตของกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ดูเหตุการณ์ส่วนตัว

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกประชุมและการตอบกลับ

เมื่อคุณมองการเข้าถึงผู้รับมอบสิทธิ์ไปยังปฏิทินของคุณแก่บุคคลอื่น คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมภายใต้ แชร์ปฏิทินนี้ ที่จะอนุญาตให้คุณควบคุมวิธีการดำเนินการคำขอและการตอบกลับการประชุม ถ้าคุณมีผู้รับมอบสิทธิ์หลายคน ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์ทั้งหมดของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. บนแทบการนำทาง ให้เลือก แชร์ > ปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มการแชร์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ ข้างๆ ส่งคำขอและตอบกลับไปยัง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ 'แชร์ปฏิทินนี้'

  • ผู้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น ส่งการแจ้งเตือนถึงฉัน คำขอและการตอบกลับการประชุมจะถูกส่งไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ เฉพาะผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณเท่านั้นที่สามารถดูตัวเลือกเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำขอการประชุม และการแจ้งเตือนที่ส่งถึงคุณจะปรากฏเป็นอีเมลปกติ คุณยังคงสามารถตอบกลับการประชุมโดยการเปิดรายการปฏิทินและการตอบกลับ

  • ผู้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น การเรียกประชุมและการตอบกลับการประชุมจะไปที่ผู้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น

  • ทั้งผู้รับสิทธิ์ของฉันและฉัน คำขอการประชุมและการตอบกลับจะถูกส่งไปยังคุณและผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณ คุณหรือผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณสามารถตอบกลับคำเชิญการประชุมได้

 4. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ดูรายละเอียดของรายการส่วนตัว

คุณสามารถใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ แชร์ปฏิทินนี้ เพื่อมอบสิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์เพื่อดูรายละเอียดของรายการที่คุณได้ทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. บนแทบการนำทาง ให้เลือก แชร์ > ปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มการแชร์

 3. ข้างๆ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบสิทธิ์เพื่อดูการนัดหมาย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ดูเหตุการณ์ส่วนตัว

  สกรีนช็อตของกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ดูเหตุการณ์ส่วนตัว

 4. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

หยุดการแชร์ปฏิทินกับผู้แก้ไขหรือผู้รับมอบสิทธิ์

ถ้าคุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่น ให้ใช้ Outlook บนเว็บ เพื่อลบสิทธิ์ของเขาหรือเธอ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก แชร์ แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการหยุดการแชร์

  สกรีนช็อตของปุ่มการแชร์

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินหลักของคุณจะมีชื่อว่า "ปฏิทิน" ถ้าคุณสร้างปฏิทินอื่น คุณสามารถเลือกหนึ่งในปฏิทินเหล่านั้นแทนได้ คุณไม่สามารถลบการแชร์สิทธิ์จากปฏิทินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของได้

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ปฏิทินของคุณแล้วเลือก เอาออก นำออก

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบแชร์ปฏิทินนี้

  บุคคลดังกล่าวจะถูกลบออกจากรายการผู้มีสิทธิ์การเข้าถึงไปยังปฏิทินของคุณ ถ้าบุคคลดังกล่าวอยู่ในองค์กรของคุณ ปฏิทินของคุณจะถูกลบออกจากรายการปฏิทินของเขาหรือเธอ ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในองค์กรของคุณ สำเนาปฏิทินของคุณของเขาหรือเธอจะไม่ถูกเอาออกแต่จะไม่ซิงค์กับปฏิทินของคุณหรือการอัปเดตใดๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×