การรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ของแฟ้ม

คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้ม เช่น จำนวนแฟ้มที่มีอยู่ ขนาดของแฟ้มทั้งหมดรวมกัน และวันที่สร้างและวันที่ปรับเปลี่ยน

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×