การรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและโฟลเดอร์ในเครื่องมือเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์

การรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและโฟลเดอร์ในเครื่องมือเอกสาร

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในเครื่องมือเอกสารเวอร์ชัน 2010 โดยการเปิดคุณสมบัติเอกสาร สำหรับเอกสารใน SharePoint workspace คุณสมบัติเอกสารสอดคล้องกับที่คุณเห็นสำหรับเอกสารเหล่านั้นบนไซต์ SharePoint ตัวอย่างเช่น คุณดูเขตข้อมูล metadata ของเอกสาร เช่น "ชื่อ" และ "คำสำคัญที่มีการจัดการ" สำหรับเอกสารในเวิร์กสเปซของ Groove คุณเห็นข้อมูลสถานะเช่นขนาดไฟล์ สร้าง และวันปรับเปลี่ยน และสถานะยังไม่ได้อ่าน

  1. คลิกเอกสารที่คุณต้องการดูข้อมูล

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์

ในโฟลเดอร์ใน SharePoint workspace คุณสมบัติโฟลเดอร์สอดคล้องกับที่คุณเห็นสำหรับโฟลเดอร์บนไซต์ SharePoint เช่นชื่อโฟลเดอร์ สำหรับโฟลเดอร์ในเวิร์กสเปซของ Groove คุณเห็นข้อมูลสถานะเช่นขนาดไฟล์ สร้าง และวันปรับเปลี่ยน และสถานะยังไม่ได้อ่าน

  1. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการดูข้อมูล

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×