การรับข้อมูลภายนอกจากเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้าง หรือเรียกใช้คิวรีเว็บ เพื่อเรียกใช้ข้อความหรือข้อมูลจากเว็บเพจ เว็บเพจที่มักจะประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวิเคราะห์ใน Excel ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถรับข้อมูลที่ฟื้นฟู นั่นคือ คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลใน Excel ด้วยข้อมูลล่าสุดบนเว็บเพจ หรือคุณสามารถรับข้อมูลจากเว็บเพจ และเก็บคงที่ในแผ่นงาน

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า คุณสามารถใช้ดูของ Excel และแปลง (Power Query) ประสบการณ์การใช้งานการเชื่อมต่อกับเว็บเพจ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อมูลภายนอกจากเว็บเพจ

สร้าง และแก้ไขคิวรีเว็บ

สร้างคิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ

คัดลอกข้อมูลจากเว็บเพจ

เรียกใช้ไฟล์คิวรีเว็บบันทึกไว้

ทำให้เว็บเพจเปลี่ยนเส้นทางคิวรีเว็บไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

ปัญหา: ฉันมีปัญหาในการเรียงลำดับ กรอง หรือค้นหาข้อมูลภายนอกจากคิวรีเว็บ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อมูลภายนอกจากเว็บเพจ

คุณสามารถใช้คิวรีเว็บเพื่อเรียกข้อมูลฟื้นฟูที่เก็บอยู่บนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต เช่นตารางเดียว หลายตาราง หรือทั้งหมดของข้อความบนเว็บเพจ จาก นั้นคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือและลักษณะการทำงานใน Excel ตัวอย่าง คุณสามารถเรียกใช้ และอัปเดใบเสนอราคาหุ้นจากเว็บเพจสาธารณะ หรือเรียกดู และอัปเดตตารางข้อมูลยอดขายจากเว็บเพจบริษัท

คิวรีเว็บจะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการรับข้อมูลที่อยู่ในตารางหรือจัดพื้นที่ (ตารางถูกกำหนด ด้วยแท็กHTML <ตาราง > ไว้ มักพื้นที่จัดกำหนด ด้วยแท็ก HTML < PRE >) ข้อมูลตัวดึงข้อมูลรวมรูปภาพ เช่นรูป.gif และไม่รวมเนื้อหาของสคริปต์

เมื่อต้องการสร้างคิวรีเว็บ คุณจำเป็นต้องเข้าไปยัง World Wide Web (WWW) ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทของคุณ หรือโมเด็มบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ หรือคุณสามารถทำแบบสอบถามให้กับไฟล์ HTML หรือ XML ภายในเครื่อง

ตัวอย่างคิวรีเว็บ

คิวรีเว็บอย่างหลาย ๆ จะติดตั้งพร้อมกับMicrosoft Office Excel 2007 ตามค่าเริ่มต้น คิวรีเหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Office\Office12\QUERIES \Program Files\Microsoft บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ:

 • MSN MoneyCentral หลักผู้ลงทุน Indicies.iqy

 • Rates.iqy Currency ผู้ลงทุน MoneyCentral MSN

 • MSN MoneyCentral ผู้ลงทุนหุ้น Quotes.iqy (คิวรีเว็บคิวรีพารามิเตอร์)

วิธีในการรับข้อมูลภายนอก

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel คุณสามารถนำเข้าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเว็บเพจ โดยใช้กล่องโต้ตอบสร้างแบบสอบถามเว็บ (บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากเว็บ )

ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer มีสองวิธีในการรับข้อมูลภายนอกลงใน Office Excel:

 • ใช้คุ้นเคยคัดลอก และวางคำสั่งเพื่อนำข้อมูลจากเว็บเพลงบนแผ่นงาน Excel เมื่อคุณวางข้อมูลเว็บเพลงใน Excel คุณสามารถเก็บข้อมูลแบบคง หรือทำการ โดยการคลิกตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม แล้ว คลิกสร้างคิวรีเว็บการ

 • คลิกขวาเว็บเพ แล้ว คลิ กส่งออกไปยัง Microsoft Excel บนเมนูทางลัด นี้จะแสดงกล่องโต้ตอบคิวรีเว็บใหม่

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิดใด ๆHTML ไฟล์ ไฟล์ MHTML หรือรูปไฟล์ XML ใน Excel เมื่อคุณเปิดไฟล์ HTML หรือ MHTML คุณเรียกดูเว็บเพจทั้งหมด แต่คุณอาจสูญเสียการจัดรูปแบบ สคริปต์ ไฟล์รูปภาพ (HTML เท่านั้น), หรือรายการของข้อมูลในเซลล์เดียว เมื่อคุณเปิดไฟล์ XML คุณมีตัวเลือกการนำสไตล์ชีตอ้างอิงถึงอย่าง น้อยหนึ่ง ในทั้งสองกรณี ข้อมูลไม่ใช่ฟื้นฟู

สร้างคิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ

คิวรีพารามิเตอร์คือ แบบสอบถามที่พร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ คุณสามารถสร้างคิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ ด้วยการแก้ไขไฟล์บันทึกไว้บนเว็บคิวรี (.iqy) ตัวอย่างเช่น คิวรีเว็บที่ได้รับใบเสนอราคาหุ้นจากเว็บเพจสามารถพร้อมท์ให้คุณใส่ค่าพารามิเตอร์ เช่นสัญลักษณ์หุ้น แต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้คิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ

คิวรีพารามิเตอร์เว็บคิวรีจะขึ้นอยู่กับ URL แบบสอบถามสตริ ซึ่งเป็นอย่าง น้อยหนึ่งชื่อ/คู่ของค่าผนวกไปยังจุดสิ้นสุดของ URL บางเว็บไซต์ใช้ URL แบบสอบถามสตริงเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บเพจ สตริคิวรี URL มีรูปแบบต่อไปนี้เป็นการแสดงตัวอย่างต่อไปนี้: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

URL ของเว็บเพจ

2

?

อักขระเครื่องหมายคำถาม (?) สตริงที่คิวรีของ URL ที่เริ่มต้นของคุณ

3

<ชื่อ >

ชื่อ ในตัวอย่างนี้ คือใบเสนอราคา

4

=

อักขระเครื่องหมายเท่ากับ (=) กำหนดเขตชื่อจากค่า

5

< Val >

ค่า ในตัวอย่างนี้ เป็นMSFT

ถ้าคุณกำลังส่งผ่านคู่ของค่า/ชื่ออย่าง น้อยสอง คั่น ด้วยอักขระเครื่องหมายและ (&) ตัวอย่าง: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<ชื่อ > = < Val >

การจับคู่ค่า/ชื่อแรกคือ= MSFT ใบเสนอราคา

2

&

อักขระเครื่องหมายและ (&) กำหนดเขตแต่ละคู่ของค่า/ชื่อ

3

<ชื่อ > = < Val >

จับคู่ค่า/ชื่อสองคือ= IBM ใบเสนอราคา

คุณยึดตามคิวรีเว็บคิวรีพารามิเตอร์ในสตริคิวรี URL โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้ ตัวอย่าง: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<ชื่อ >

ชื่อ ในตัวอย่างนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

2

=

อักขระเครื่องหมายเท่ากับ (=) กำหนดเขตชื่อจากพารามิเตอร์และสตริงที่พร้อมท์

3

"พารามิเตอร์"

ชื่อของพารามิเตอร์ ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ Excel ใช้เพื่อระบุพารามิเตอร์ในกล่องโต้ตอบParameters ในตัวอย่างนี้ ซึ่งก็คือStockSymbol

4

,

อักขระเครื่องหมายจุลภาค () กำหนดเขตพารามิเตอร์จากพร้อมท์

5

"พร้อมท์"

พร้อมท์ ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ที่ Excel แสดงในตัวสัญลักษณ์หุ้น Enter: กล่องโต้ตอบ ในตัวอย่างนี้ ซึ่งก็คือสัญลักษณ์หุ้น Enter:

6

[...]

วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([) และวงเล็บเหลี่ยมขวา (]) อักขระคั่นสตริพร้อมท์

เปลี่ยนเส้นทางคิวรีเว็บไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณกำลังเขียนในเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้ใช้เรียกใช้จากหน้าของคุณ โดยให้คิวรีเว็บจาก Excel ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแหล่งข้อมูลเช่นไฟล์ XML หรือข้อความ

ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้า HTML ประกอบด้วยตารางของใบเสนอราคาหุ้น ตารางข้อมูลนั้นสามารถใช้ในคิวรีเว็บ แม้ว่าข้อมูลจะถูกดึงมาจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือ ถ้าคุณกำลังชี้ไปยังตารางบนไซต์Windows SharePoint Services ที่สรุปสถานะโครงการ คุณสามารถสร้างคิวรีเว็บเพื่อดึงข้อมูลจากรายการสถานะหลักออก

เปลี่ยนเส้นทางนี้มีประโยชน์หลักที่สอง ขั้นแรก HTML เว็บเพจที่คุณกำลังนำเข้าการจัดรูปแบบสำหรับการดู แม้ว่าข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ XML) Second, HTML มุมมองของข้อมูลสามารถแบ่งเป็นค่าหน้าต่าง ๆ ของข้อมูล (ตัวอย่างเช่น 20 ผลลัพธ์ครั้ง), แต่คิวรีเว็บสามารถถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังชุดข้อมูลทั้งหมด

คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ HTML ด้วยแท็กตาราง PRE, XMP รายการ หรือข้อความธรรมดาที่ระบุที่เก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้สร้างเว็บเพจสามารถใช้การเปลี่ยนเส้นทางแอตทริบิวต์นี้o:WebQuerySourceHRefเพื่อแสดงรายการ URL แหล่งข้อมูล เพื่อให้คิวรีเว็บสามารถลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต้นแบบ แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางนี้ถูกกำหนดไว้ใน namespace ของ Microsoft Office เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับแอตทริบิวต์อื่น ๆ เปลี่ยนเส้นทาง แหล่งข้อมูลได้รับการสนับสนุนเว็บคิวรีชนิดข้อมูลใด ๆ เช่น HTML ข้อความ หรือ XML ก็ได้ เมื่อใช้แอตทริบิวต์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการดูเนื้อหาถูกต้องเมื่อคุณรีเฟรช คิวรีเว็บประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางไปยังแหล่งข้อมูล และสามารถดึงข้อมูลที่ปรับปรุงโดยตรงจากแหล่งข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

สร้าง และแก้ไขคิวรีเว็บ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างคิวรีเว็บใหม่ หรือแก้ไขแบบสอบถาม:

  สร้างคิวรีเว็บใหม่   

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ใน Office Excel บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากเว็บ

   • ในเบราว์เซอร์ เรียกดูไปยังหน้าเว็บที่คุณต้อง การสอบถามข้อมูล คลิกขวาเว็บเพ แล้ว คลิกส่งออกไปยัง Microsoft Excel บนเมนูทางลัด

    กล่องโต้ตอบคิวรีเว็บใหม่ ปรากฏขึ้น

  2. ในกล่องโต้ตอบสร้างแบบสอบถามเว็บ ใส่ URL สำหรับเว็บเพจากที่คุณต้องการรับข้อมูล คุณสามารถพิมพ์ URL วางจากที่อยู่คัดลอก หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากสมุดรายชื่อ ส่วน แล้วเลือกที่อยู่ที่ใช้ล่าสุด

   หมายเหตุ: ความยาวสูงสุดของ URL คือ 255 อักขระ

  3. คลิก ไป

   แก้ไขแบบสอบถาม   

  4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ

   รูป Ribbon ของ Excel

  5. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก เลือกคิวรีเว็บ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ ข้อกำหนด แล้วคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

 2. คลิกที่ปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากตารางที่คุณต้องการนำเข้า หรือคลิกปุ่ม รูปปุ่ม ในมุมซ้ายบนของหน้าการนำเข้าหน้าทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ถ้ามีไม่มีปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากตารางบนหน้า คลิกแสดงไอคอน รูปปุ่ม ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบเพื่อแสดงข้อคิดเห็น

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดรูปแบบ และนำเข้าตัวเลือกสำหรับวิธีจะส่งกลับข้อมูล คลิกตัวเลือก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรีเว็บ:

  1. ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ไม่มี     ตัวเลือกนี้ส่งกลับไม่มีการจัดรูปแบบบนเว็บเพจที่คุณกำลังทำแบบสอบถาม ข้อความเท่านั้น จัดรูปแบบที่มีอยู่แล้วบนแผ่นงานจะถูกนำไปใช้

   • เฉพาะการจัดรูปแบบ Rich text     ตัวเลือกนี้ส่งกลับชนิดของการจัดรูปแบบ Office Excel ที่สามารถพิมพ์กผู้ เช่นลักษณะแบบอักษร ไม่ได้รวมHTML จัดรูปแบบ เช่นไฮเปอร์ลิงก์ จัดรูปแบบ

   • จัดรูปแบบ HTML แบบเต็ม     ตัวเลือกนี้ส่งกลับว่า Excel สนับสนุน เช่นไฮเปอร์ลิงก์ที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบ HTML ทั้งหมด ตัวเลือกนี้ล้างรักษาการจัดรูปแบบเซลล์ กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก

  2. ภายใต้การตั้งค่าการนำเข้าสำหรับบล็อก < PRE > จัด เลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • บล็อก < PRE > นำเข้าลงในคอลัมน์      บล็อกของข้อมูลที่ล้อมรอบ ด้วยแท็ก < PRE > จะถูกนำเข้าลงในคอลัมน์ที่แยกกันบนเวิร์กชีต ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งกลับข้อมูลลงในคอลัมน์เดียว

   • ล้างกล่องกาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง     ถ้าคุณมีอักขระที่กำหนด หรือ จำกัด ข้อความสำหรับแต่ละคอลัมน์ในส่วนของ < PRE > (เช่นเครื่องหมายจุลภาค), คุณสามารถระบุได้ว่า เมื่อ Excel พบมากกว่าหนึ่งตัวคั่นเหล่านี้เข้าด้วยกัน พวกเขาจะถือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์เป็น คอลัมน์ว่างไม่ได้ทำงานอยู่ระหว่างแต่ละตัวคั่นที่อยู่ติดกัน กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายบล็อก < PRE > นำเข้าลงในคอลัมน์

   • ใช้การตั้งค่าการนำเข้าเดียวกันสำหรับส่วนทั้งหมด     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าของคุณล้างกล่องกาเป็นหนึ่ง สำหรับส่วนที่จัดทั้งหมดบนเว็บเพจ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าของคุณสำหรับจัดส่วนแรกเท่านั้น หรือ ถ้าคุณต้องการให้ Excel เพื่อหาการตั้งค่าที่ดีที่สุด กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายบล็อก < PRE > นำเข้าลงในคอลัมน์

  3. ภายใต้การตั้งค่าการนำเข้าที่อื่น เลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ปิดใช้งานการรู้วัน     ตัวเลือกนี้ช่วยให้มั่นใจว่า ตัวเลขบนเว็บเพจที่ปรากฏเหมือนกับวันปรากฏเป็นตัวเลขบนแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น แบบกีฬาคะแนน 03 07 ยืนจะเป็นที่รู้จัก โดย Excel เป็นวัน 7 เดือนมีนาคมเว้นแต่ว่ามีเลือกตัวเลือกนี้

   • ปิดใช้งานการใช้งาน     ตัวเลือกนี้มั่นใจได้ที่เว็บคิวรีจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแหล่งข้อมูลอื่นจากสิ่งที่คุณเห็นบนเว็บเพจที่คุณกำลังทำแบบสอบถาม เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้สำหรับความเข้ากันได้กับแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

 4. คลิกตกลง คิวรีเว็บถูกบันทึกพร้อมกับเวิร์กบุ๊กของคุณ

 5. คุณอาจ คิวรีเว็บบันทึกไปยังไฟล์แบบสอบถามเว็บ (.iqy) เพื่อ ให้คุณสามารถเรียกใช้คิวรีในเวิร์กบุ๊กอื่น และเพื่อ ให้คุณสามารถสร้างคิวรีพารามิเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างคิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ

  บันทึกคิวรีเว็บไปยังไฟล์คิวรีเว็บ

  1. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถามเว็บ คลิกบันทึกคิวรี รูปปุ่ม

  2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกคิวรี

   ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามที่บันทึกไว้จะอยู่ใน \Documents and Settings\ <ชื่อผู้ใช้ > \Application Data\Microsoft\Queries โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

  3. ใส่ชื่อไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

  4. คลิก บันทึก

   คิวรีถูกบันทึกไว้ในไฟล์ข้อความที่มีความ.iqy นามสกุล

 6. คลิก นำเข้า

  ในกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ส่งกลับข้อมูลจากเว็บเพจไปยังแผ่นงานที่เลือก คลิกแผ่นงานที่มีอยู่ บนแผ่นงานของคุณ คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางมุมซ้ายบนของช่วงข้อมูลจากภายนอก แล้ว คลิ กตกลง

  2. เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลลงในเวิร์กชีตใหม่ คลิกแผ่นงานใหม่ ทางแล้ว คลิกตกลง Excel เพิ่มแผ่นงานใหม่ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ และเริ่มต้นช่วงข้อมูลภายนอกในมุมซ้ายบนของแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

   หลังจากที่คุณคลิกตกลง การรีเฟรชพื้นหลัง ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู ปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ เพื่อ ระบุว่า มีการเรียกใช้คิวรี เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

การสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์ของแบบสอบถามเว็บ

 1. ใน Windows Explorer หาแฟ้มแบบสอบถามในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามที่บันทึกไว้จะอยู่ใน \Documents and Settings\ <ชื่อผู้ใช้ > \Application Data\Microsoft\Queries โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 2. คลิกขวาไฟล์ แล้ว คลิ กแก้ไข ด้วย Notepad คิวรีเปิดขึ้นใน Microsoft Notepad ซึ่งคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์

 3. ในข้อความของไฟล์ ค้นหา URL ของอยู่เว็บที่ซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลที่นำเข้า ตัวอย่าง:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

ที่ส่วนท้ายของ URL พิมพ์ต่อไปนี้ (ไม่สามารถแทรกช่องว่างที่ส่วนท้ายของ URL):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก แล้ว ออกจาก Notepad

ด้านบนของหน้า

คัดลอกข้อมูลจากเว็บเพจ

 1. ในของคุณเว็บเบราว์เซอร์ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คัดลอกข้อมูล

  หมายเหตุ: ดูวิธีใช้เบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคัดลอก

 3. สลับเป็น Excel

 4. คลิกในมุมซ้ายบนของพื้นที่เวิร์กชีตที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่คัดลอกจะปรากฏขึ้น

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ถ้าข้อมูลปรากฏ ตามที่คุณคาดหวัง คลิกตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม จากนั้น คลิหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ เพื่อทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

  • การจัดรูปแบบปลายทางตรงกัน เพื่อให้ตรงกับที่มีอยู่ในเซลล์การจัดรูปแบบ

  • สร้างคิวรีเว็บฟื้นฟู เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามไปยังหน้าเว็บที่คุณคัดลอกข้อมูล ถ้าเว็บเพการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คุณสามารถรีเฟรชข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เรียกใช้ไฟล์คิวรีเว็บบันทึกไว้

คิวรีเว็บถูกบันทึกไว้ในไฟล์ข้อความที่มีนามสกุลไฟล์.iqy แบบสอบถามบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์มากมาย สำหรับการแชร์คิวรีเดียวกันบนเว็บ ในเวิร์กบุ๊กที่แตกต่างกัน หรือ กับผู้อื่น และ สำหรับการสร้างคิวรีพารามิเตอร์คิวรีเว็บ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องมองหาใน ค้นหาโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์แบบสอบถามของคุณ

 3. เลือกคิวรีเว็บที่คุณต้องการเรียกใช้

 4. คลิก เปิด

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่งกลับข้อมูลจากเว็บเพจไปยังแผ่นงานที่เลือก คลิกแผ่นงานที่มีอยู่ บนแผ่นงานของคุณ คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางมุมซ้ายบนของช่วงข้อมูลจากภายนอก แล้ว คลิ กตกลง

  • ส่งกลับข้อมูลลงในเวิร์กชีตใหม่ คลิกแผ่นงานใหม่ นั้นแล้ว คลิกตกลง Excel เพิ่มแผ่นงานใหม่ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ และเริ่มต้นช่วงข้อมูลภายนอกในมุมซ้ายบนของแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

 6. ถ้าคิวรีเว็บเป็นแบบสอบถามพารามิเตอร์ กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ พร้อมท์ให้คุณใส่พารามิเตอร์ เว้นแต่ว่าคุณได้ตั้งค่าแบบสอบถามพารามิเตอร์เพื่อส่งกลับค่าระบุ

  เมื่อต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์ ในกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล ในขั้นตอนที่ 5

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่กำหนดการคิวรีพารามิเตอร์

  Excel เรียกใช้แบบสอบถาม การรีเฟรชพื้นหลัง ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู ปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ เพื่อ ระบุว่า มีการเรียกใช้คิวรี เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ทำให้เว็บเพจเปลี่ยนเส้นทางคิวรีเว็บไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

 1. รวมประกาศ namespace Microsoft Office ในการเปิดแท็กHTML ของเว็บเพจของคุณ:

  < HTML xmlns:o = " urn: แผน-microsoft-com:office:office " >

 2. ในเนื้อความของเว็บเพ เพิ่มแอตทริบิวต์ต่อไปนี้เพื่อเปิดแท็กตาราง PRE, XMP รายการ หรือข้อความธรรมดา ตัวอย่าง:

  < ตาราง... o:WebQuerySourceHRef = "URL" >

  ค่าอยู่ URL (สัมพัทธ์ หรือแบบสัมบูรณ์) ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางแบบสอบถามของคุณบนเว็บ

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลี่ยงผ่านเปลี่ยนเส้นทางบนเว็บเพจ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายปิดใช้งานการใช้งาน ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรีเว็บ คุณสามารถเข้าถึงนี้จากกล่องโต้ตอบคิวรีเว็บใหม่

ด้านบนของหน้า

ปัญหา: ฉันมีปัญหาในการเรียงลำดับ กรอง หรือค้นหาข้อมูลภายนอกจากคิวรีเว็บ

ข้อมูลภายนอกจากคิวรีเว็บอาจประกอบด้วยนำ ต่อท้าย หรืออักขระช่องว่างที่ฝังตัวUnicode หลาย (ค่า 160) อักขระช่องว่างเหล่านี้อาจบางครั้งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียงลำดับ หรือกรองข้อมูล หรือดำเนินการค้นหาได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้และอักขระอื่น ดูที่เอาช่องว่างและอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาจากข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก (Power Query)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×