การรักษาสัดส่วนของวัตถุในขณะที่ปรับขนาดวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้อการปรับขนาดวัตถุที่เลือก

ให้กด

ตามสัดส่วนจากมุม

SHIFT ค้างไว้และลากมุมของที่จับสำหรับปรับขนาด

ตามแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวแทยงจากกึ่งกลางออกไป

CTRL ค้างไว้และลากที่จับสำหรับปรับขนาด

ตามสัดส่วนจากกึ่งกลางออกไป

CTRL+SHIFT ค้างไว้และลากมุมของที่จับสำหรับปรับขนาด

ในขณะที่เปิดหรือปิดคุณลักษณะจัดชิดเส้นตารางชั่วคราว

ALT ค้างไว้และลากที่จับสำหรับปรับขนาด


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×