การรักษาสัดส่วนของวัตถุในขณะที่ปรับขนาดวัตถุ

เมื่อต้อการปรับขนาดวัตถุที่เลือก

ให้กด

ตามสัดส่วนจากมุม

SHIFT ค้างไว้และลากมุมของที่จับสำหรับปรับขนาด

ตามแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวแทยงจากกึ่งกลางออกไป

CTRL ค้างไว้และลากที่จับสำหรับปรับขนาด

ตามสัดส่วนจากกึ่งกลางออกไป

CTRL+SHIFT ค้างไว้และลากมุมของที่จับสำหรับปรับขนาด

ในขณะที่เปิดหรือปิดคุณลักษณะจัดชิดเส้นตารางชั่วคราว

ALT ค้างไว้และลากที่จับสำหรับปรับขนาด


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×