การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเมื่อใช้ Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft มุ่งเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยให้คุณทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อให้ เข้าใจฟีเจอร์ใดในBusiness Contact Manager for Outlook มีผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจของคุณ ข้อความอีเมล งาน หรือการ นัดหมาย ตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้

การพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัว (ความเสี่ยง) ของคุณอย่างไร

สิ่งที่คุณกระทำได้

การเชื่อมโยงและการติดตามอีเมล

ถ้าเปิด อีลิงก์และติดตามลิงก์โดยอัตโนมัติข้อความอีเมลที่อยู่อีเมลที่เลือกเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจ หลังจากที่ถูกเชื่อมโยง ข้อความอีเมลขาเข้า และขาออกจะแสดงในบันทึกการติดต่อสื่อสารของบัญชีผู้ใช้หรือBusiness Contact record ดังนั้นผู้ที่ มีการเข้าถึงระเบียนเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อความอีเมเหล่านี้

เมื่อต้องการลดโอกาสที่ผู้อื่นจะเข้าถึงข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงของคุณ ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเปิดใช้งาน การเชื่อมโยงและการติดตามอีเมล ในฐานข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ ก่อนที่คุณจะใช้ฐานข้อมูลนี้ร่วมกับผู้อื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ฉันต้องการเก็บการตั้งค่าการเชื่อมโยงและการติดตามอีเมลปัจจุบันไว้ ในกล่องโต้ตอบ ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เสียก่อน

  • เมื่อต้องการเอาที่อยู่อีเมลที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมดออกจากระเบียนของคุณ ยกเว้นที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงตามชื่อเรื่องเข้ากับโครงการทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบ จัดการที่อยู่และโฟลเดอร์สำหรับการเชื่อมโยงและการติดตามอีเมล บนแท็บ อีเมล ให้คลิก ล้างทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงข้อความอีเมลที่ระบุจากแบบระเบียน เปิดประวัติการสื่อสาร สำหรับระเบียนนั้น และลบข้อความ การกระทำนี้ลบข้อความมีการเชื่อมโยงจากระเบียนที่คุณเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลิงก์และติดตาม คลิช่วย ในกล่องโต้ตอบที่อยู่จัดและโฟลเดอร์สำหรับอีเมลิงก์และติดตาม หรือดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถแชร์ข้อมูลธุรกิจของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ด้วยการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ เมื่อคุณแชร์ของคุณฐานข้อมูล Business Contact Manager คุณจะอนุญาตให้เพื่อนร่วมงานของคุณเข้าถึงต่อไปนี้: ลูกค้าของคุณที่อยู่อีเมล ประวัติสื่อสารที่รวมถึงข้อความอีเมของพวกเขา (ถ้าคุณได้เปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล), และโทรศัพท์บันทึก ไฟล์ และการนัดหมายที่ลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook จำเป็นต้องใช้การติดตั้ง Microsoft SQL Server Express เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ SQL Server Express อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ โปรแกรมนี้แชร์ หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณหรือคุณ

เราไม่แนะนำให้คุณใช้ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณร่วมกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่น คุณจะต้องควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้ เฉพาะเพื่อนร่วมงาน (ผู้ใช้) ที่คุณให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถใช้ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณได้

ถ้าในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนมีรายการที่คุณไม่ต้องการใช้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ให้ลบรายการเหล่านั้นออกจากบันทึกการติดต่อสื่อสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกัน ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

การคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

เมื่อคุณสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลของคุณ นั่นหมายความว่าคุณได้สร้างสำเนาของฐานข้อมูลโดยใช้ข้อมูลล่าสุดในขณะนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับเนื้อหาของฐานข้อมูลหลังจากนั้นจะไม่รวมอยู่ในสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ และถ้าคุณคืนค่าสำเนาสำรองของฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำหลังจากที่สร้างสำเนาสำรองจะไม่รวมอยู่ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการคืนค่าฐานข้อมูลของคุณ ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

การลบระเบียนและรายการ

เมื่อคุณลบระเบียนและรายการในBusiness Contact Manager for Outlook นั้นถูกเก็บโฟลเดอร์ Business Contact Managerรายการที่ถูกลบ ของคุณจนกระทั่งคุณล้างโฟลเดอร์นั้น เฉพาะเจ้าของฐานข้อมูล สามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณควรล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของ Business Contact Manager ของคุณเป็นระยะๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบรายการต่างๆ โดยถาวร ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ของคุณ

ไม่มีการไฟร์วอลล์ ระหว่างอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึง โดยบุคคลอื่น ไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันไม่ให้เข้าถึง ตามค่าเริ่มต้นไฟร์วอลล์ Windows ถูกเปิดใช้งาน บน Windows XP, Windows Vista, Windows 7

เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows

  1. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ใน Windows XP ให้คลิก เปิด (แนะนำ)

    • ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows จากนั้นคลิก เปิดไฟร์วอลล์ Windows สำหรับเครือข่ายของคุณ

เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ

เมื่อ Microsoft SQL Server Express ถูกติดตั้งพร้อมกับBusiness Contact Manager for Outlook ถูกกำหนดค่า โดยค่าเริ่มต้น การใช้การเข้ารหัสลับสำหรับติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับฐานข้อมูล Business Contact Manager อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขบางอย่างไม่ค่อยเมื่อเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server Express ไม่สามารถเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

เข้ารหัสลับช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกอ่านโดยใครก็ตามที่อาจ intercept

ตรวจสอบดูว่าได้เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server Express ให้ดูที่ข้อมูลต่อไปนี้

หมายเหตุ: 

เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลการปรับปรุงและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

นอกจากนี้คุณสามารถลงทะเบียนการได้รับแจ้งเตือนอีเมลของความปลอดภัยของ Microsoft Update ผ่านเว็บไซต์ Microsoft บริการเป็นเป้าหมายผู้ใช้ที่บ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ถ้าคุณสมัครใช้งาน บริการนี้จะแจ้งเตือนคุณเมื่อ Microsoft ออกใบสำคัญเตือนด้านความปลอดภัยข่าวหรือไวรัส และยัง ขู่ว่าการกระทำที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการหมุนเวียน บริการนี้จะพร้อมใช้งานในปัจจุบันในภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจำเป็นต้องใช้ที่คุณลงทะเบียนกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows Live

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×