การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเมื่อใช้ Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft มุ่งเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยให้คุณทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อให้ เข้าใจฟีเจอร์ใดในBusiness Contact Manager for Outlook มีผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ ข้อความอีเมล งาน การนัดหมาย หรือข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของคุณ ตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้

การพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คุณลักษณะ

วิธีฟีเจอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัว (ความเสี่ยง)

สิ่งที่คุณกระทำได้

อีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ

ถ้าเปิดใช้งาน ลิงก์อีเมลอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเชื่อมโยงข้อความอีเมลที่อยู่อีเมลที่เลือกเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ หลังจากที่ถูกเชื่อมโยง ข้อความอีเมลขาเข้า และขาออกจะแสดงในบันทึกการติดต่อสื่อสารของบัญชีผู้ใช้หรือBusiness Contact record ดังนั้นทุกคนที่สามารถเข้าถึงระเบียนเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อความอีเมเหล่านี้

เมื่อต้องการลดโอกาสที่ผู้อื่นจะเข้าถึงข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงของคุณ ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าคุณได้เปิดใช้งานลิงก์อีเมลอัตโนมัติในฐานข้อมูลส่วนตัวของคุณ ก่อนที่จะแชร์ฐานข้อมูลนี้ ในกล่องโต้ตอบการแชร์ฐานข้อมูล ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายฉันต้องการเก็บค่าลิงก์อีเมลอัตโนมัติปัจจุบันของฉัน

  • เมื่อต้องการเอาที่อยู่อีเมลที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมดจากระเบียนของคุณ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกจัดการอีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยง แล้ว บนแท็บอีเมล คลิ กล้างทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงไปยังข้อความอีเมลที่ระบุจากแบบระเบียน เปิดประวัติการสื่อสาร สำหรับระเบียนนั้น และลบข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอีเมลอัตโนมัติ คลิกวิธีใช้ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงจัดการอีเมลอัตโนมัติ หรือดูหัวข้อต่อไปนี้:

ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

โดยใช้Business Contact Manager for Outlook คุณสามารถแชร์ข้อมูลทางธุรกิจของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณ เมื่อคุณแชร์ข้อมูลทางธุรกิจ คุณจะอนุญาตให้เพื่อนร่วมงานของคุณเข้าถึงต่อไปนี้: ประวัติการสื่อสารของพวกเขาข้อความอีเมล (ถ้าคุณได้เปิดใช้งานลิงก์อีเมลอัตโนมัติ), รวมถึง ที่อยู่อีเมลูกค้าของคุณ และโทรศัพท์บันทึก ไฟล์ และการนัดหมายที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook จำเป็นต้องใช้การติดตั้ง Microsoft SQL Server Express เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ SQL Server Express อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ โปรแกรมนี้แชร์ หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณหรือคุณ

แชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึง เฉพาะเหล่านั้นเพื่อนร่วมงาน (ผู้ใช้) กับใครและคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถใช้ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

ถ้าในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนมีรายการที่คุณไม่ต้องการใช้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ให้ลบรายการเหล่านั้นออกจากบันทึกการติดต่อสื่อสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ร่วมกัน ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

การคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

เมื่อคุณสำรองฐานข้อมูลของคุณ คุณสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่จุดในเวลา ต่อมาที่คุณเปลี่ยน แปลงเนื้อหาของฐานข้อมูลปัจจุบันจะไม่รวมอยู่ในสำเนาสำรองของฐานข้อมูล ในลักษณะเดียวกัน เปลี่ยนแปลงคุณทำไปยังฐานข้อมูลหลังจากสร้างสำเนาสำรองจะหายไปเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการคืนค่าฐานข้อมูลของคุณ ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

การลบระเบียนและรายการ

เมื่อคุณลบระเบียนและรายการในBusiness Contact Manager for Outlook พวกเขาจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Business Contact Managerรายการที่ถูกลบ ของคุณจนกระทั่งคุณล้างโฟลเดอร์นั้น เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณควรล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของ Business Contact Manager ของคุณเป็นระยะๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบรายการต่างๆ โดยถาวร ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ของคุณ

ไม่มีการไฟร์วอลล์ ระหว่างอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึง โดยบุคคลอื่น ไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันการเข้าถึง ตามค่าเริ่มต้นไฟร์วอลล์ Windows ถูกเปิดใช้งานบน Windows XP Home Edition, Windows XP Professional และ Windows Vista

เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows

  1. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ในกล่องโต้ตอบไฟร์วอลล์ Windows เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ใน Windows XP ให้คลิก เปิด (แนะนำ)

    • ใน Windows Vista คลิกเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้น คลิบน (แนะนำ)

เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ

เมื่อ Microsoft SQL Server Express ติดตั้งพร้อมกับBusiness Contact Manager for Outlook ตามค่าเริ่มต้น ถูกกำหนดค่าการใช้การเข้ารหัสลับสำหรับการสื่อสารทั้งหมดกับฐานข้อมูล Business Contact Manager อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขบางอย่างไม่ค่อยเมื่อเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server Express ไม่สามารถเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

การเข้ารหัสลับช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกอ่านโดยใครก็ตามที่อาจ intercept

ตรวจสอบดูว่าได้เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับสำหรับ SQL Server Express ให้ดูที่ข้อมูลต่อไปนี้

ออนไลน์สปอตไลต์

บทความและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยคุณในธุรกิจของคุณจะถูกดาวน์โหลดเป็นประจำไปยังโฮมเพ Business Contact Manager ถ้าคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนBusiness Contact Manager for Outlook บทความเหล่านี้จะนำไปใช้โดยเฉพาะให้ business ของคุณ

สำหรับความเป็นส่วนตัวหรือเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจเลือกไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ หรือดาวน์โหลดบทความ

ถ้าคุณเลือกไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ในระหว่างการเริ่มต้น ใดฉันต้องการลงทะเบียนโดยไม่ต้องส่งข้อมูลที่ติดต่อ ปุ่มตัวเลือก หรือ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลที่ติดต่อ แต่ไม่ต้องการรับข้อมูลทางธุรกิจ ล้างฉันต้องการรับจดหมายข่าวเป็นระยะ ๆ ด้วยทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ และเคล็ดลับ และสำหรับการรับประโยชน์สูงสุดจากBusiness Contact Manager for Outlook และนำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง services และเหตุการณ์ ปุ่ม

ถ้าคุณไม่ต้องการรับสปอตไลต์ Online บนโฮมเพจ Business Contact Manager คลิกเพิ่มหรือเอาเนื้อหา และยกเลิกการเลือก ทำซ้ำการกระทำนี้สำหรับแต่ละแท็บ

เข้าถึงข้อมูลทางการเงินออกจากระบบบัญชีของคุณ

คุณสามารถรวมระบบบัญชีของคุณและฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณในระหว่างการใช้Business Contact Manager for Outlook ทางการเงิน เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณในขณะที่จะถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณอาจยังสามารถเข้าถึงประวัติทางการเงินของลูกค้าของคุณถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณได้ยังรับสิทธิ์การเข้าถึงระบบบัญชี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมระบบบัญชีของคุณและ Business Contact Manager for Outlook ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

คุณควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของคุณได้เนื่องจากคุณให้เพื่อนร่วมงานของคุณเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณตั้งค่าฐานข้อมูลบัญชีของคุณ คุณยังควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้าของคุณในระหว่างการใช้Business Contact Manager for Outlook ดูหัวข้อต่อไปนี้:

หมายเหตุ: 

เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลการปรับปรุงและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

นอกจากนี้คุณสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนอีเมความปลอดภัยของ Microsoft Update ผ่านเว็บไซต์ Microsoft บริการมีเป้าหมายผู้ใช้ที่บ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ถ้าคุณสมัครใช้งาน บริการนี้จะแจ้งเตือนคุณเมื่อ Microsoft ออกใบสำคัญเตือนด้านความปลอดภัยข่าวหรือไวรัส และยัง ขู่ว่าการกระทำที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการหมุนเวียน บริการนี้จะพร้อมใช้งานในขณะนี้ในภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจำเป็นต้องใช้ที่คุณลงทะเบียนกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows Live

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×