การรักษาความปลอดภัยเอกซ์ทราเน็ตไซต์ SharePoint Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ มีวิธีอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย และจำกัดการเข้าถึงไซต์ของคุณเอ็กซ์ทราเน็ตSharePoint Online B2B ในSharePoint Online คุณสามารถควบคุมวิธี และส่งคำเชิญให้ผู้ใช้ภายนอกได้ ตั้งค่าเหล่านี้สามารถตั้งค่าระดับผู้เช่า การควบคุมไซต์ทั้งหมดจากส่วนกลาง คุณยังสามารถตั้งค่าบางอย่างในระดับแต่ละไซต์คอลเลกชัน อนุญาตให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าโดยยึดตามข้อกำหนดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับความสัมพันธ์คู่ค้าของคุณในขณะที่ทำให้การควบคุมบนไซต์ที่ใช้สำหรับการใช้ภายในองค์กรเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าการแชร์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ดูจัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อมของ SharePoint Online

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่าการแชร์ใด ๆ ระดับผู้เช่าที่คุณกำหนดค่ายังมีผลกระทบต่อOneDrive for Business

การจำกัดการใช้ร่วมกันในไซต์คอลเลกชันของ SharePoint

ตารางต่อไปนี้แสดงชุดของตัวเลือกสำหรับการแชร์ไซต์คอลเลกชันของ SharePoint ตัวเลือก 1 เป็นการจำกัดมากที่สุด ด้วยการแชร์ภายนอกถูกปิดใช้งานทั้งหมด และเลือก 6 เป็นตัวน้อยจำกัด กับผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหา โดยใช้ลิงก์ที่ไม่ระบุชื่อ

ตัวเลือก 2 ถึง 5 เป็นตัวหลักสำหรับใช้ในการกำหนดค่าไซต์เอกซ์ทราเน็ต B2B ตัวเลือก 2 จำกัดเท่านั้นดังกล่าวผู้ใช้ภายนอกที่มีอยู่แล้วในไดเรกทอรีOffice 365 ในขณะที่ตัวเลือก 3 และ 4 ใช้โดเมนกรองเพื่ออนุญาต หรือปฏิเสธการแชร์กับโดเมนอีเมลที่ระบุ การใช้ร่วมกัน ตัวเลือก 5 จำเป็นต้องมีผู้ใช้ภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้อง แต่ไม่มิฉะนั้นจำกัดการแชร์ภายนอก

ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้ คุณยังสามารถเลือกจำเป็นต้องมีการแชร์ที่ถูกส่งคำเชิญเท่านั้น โดยเจ้าของไซต์ได้

1

2

3

4

5

6

ตั้งค่าการแชร์   

ไม่อนุญาตให้แชร์ภายนอกองค์กรของคุณ

อนุญาตให้แชร์เฉพาะกับผู้ใช้ภายนอกที่มีอยู่ในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชิญและแชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชิญและแชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชิญและแชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง

อนุญาตการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ภายนอกร่วมกัน และการใช้ลิงก์การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

โดเมนที่กรอง (อนุญาต/ปฏิเสธรายการ)   

N/A

N/A

อนุญาตให้มีรายการ

ปฏิเสธรายการ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ    

ไม่มีร่วมกันภายนอกใช้สำหรับไซต์อินทราเน็ต

การแชร์เท่ากับผู้ใช้ที่มีอยู่ในไดเรกทอรี

การแชร์เท่ากับผู้ใช้ที่อยู่จากโดเมนที่โฮสต์ Microsoft ระบุ

แชร์สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ที่อยู่จากทั้งหมดแต่โดเมนที่ระบุ

ใช้ร่วมกันได้กับผู้ใช้ที่อยู่จากโดเมนที่โฮสต์ Microsoft ทั้งหมด

ไม่มีข้อจำกัดในการแชร์

จำกัดสูงสุด

จำกัดน้อยที่สุด

ส่วนต่อไปนี้ดูตัวเลือกเหล่านี้มากขึ้น

จำกัดการแชร์เฉพาะกับผู้เยี่ยมชมที่มีอยู่ในไดเรกทอรี

ในตัวเลือก 2 การแชร์ที่การตั้งค่าอนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่มีอยู่แล้วในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณเท่านั้น ให้แชร์เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีอยู่ในไดเรกทอรีOffice 365 ของคุณ ถูกปิดใช้วิธีการเชิญผู้ใช้จากภายใน SharePoint Online

ถ้าคุณกำลัง partnering กับองค์กรอื่นที่ใช้Office 365 หรือมีความAzure AD คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้จากผู้เช่าของพวกเขาลงในผู้เช่าของคุณ และจากนั้น ให้พวกเขาเข้าถึงไซต์เอ็กซ์ทราเน็ตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำงานร่วมกัน Azure AD B2B คืออะไร?

การแชร์กับผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง

ตัว เลือก 3, 4, 5 ทั้งหมดใช้อนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกที่ยอมรับคำเชิญการแชร์ และลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง เลือกตัวเลือกสำหรับไซต์คอลเลกชันที่แชร์ ใช้ตัวเลือกนี้ ไซต์สามารถใช้ร่วมกันกับบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่สามารถรับรองความถูกต้องผ่านโดเมนที่โฮสต์ Microsoft (เช่น Outlook.com หรือOffice 365 ใด ๆ หรือAzure AD ผู้เช่า)

ตัวเลือก 4 และ 5 ใช้โดเมนกรอง:

  • รายการการอนุญาต   - อนุญาตให้ส่งการเชิญไปถูกส่งไปยังโดเมนเหล่านั้นแสดงเฉพาะที่ใช้ร่วมกัน นี่คือวิธีดีที่สุดในการแคบลงขอบเขตของบุคคลที่สามารถได้รับเชิญไปยังไซต์

  • ปฏิเสธรายการ   - อนุญาตให้ส่งการเชิญไปถูกส่งไปยังโดเมนใด ๆ ยกเว้นเหล่านั้นอยู่ในรายการที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการตั้งค่าโดเมนกรอง ดูจำกัดโดเมนแชร์ใน Office 365 SharePoint Online และ OneDrive for Business

การควบคุมผู้ที่สามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์

ฟีเจอร์นสำคัญที่ควรพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยของ access ของคุณคือการควบคุมผู้ที่สามารถใช้ไซต์ร่วมกับผู้ใช้ใหม่ เมื่อต้องการควบคุม business สูงผลกระทบต่อไซต์คอลเลกชันอย่างใกล้ชิด คุณสามารถอนุญาตให้เฉพาะเจ้าของไซต์ความสามารถในการเชิญผู้ใช้ใหม่

เจ้าของอย่างเดียวแชร์สามารถใช้ได้กับตัวเลือกใช้ร่วมกันในตารางข้างต้นเพื่อช่วยให้การควบคุมการเข้าถึงไซต์เอกซ์ทราเน็ตของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวเลือกนี้ บนแท็บการใช้งานร่วมกัน ในระดับไซต์คอลเลกชัน เลือกปิดการแชร์สำหรับไม่ใช่เจ้าของไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน   

คำเตือน: นี่คือสวิตช์เดียว คุณไม่สามารถเปิดใช้งานสิทธิ์การแชร์สำหรับเจ้าของไซต์ไม่

ดูเพิ่มเติม

ทะเบียนไปยังไซต์เอกซ์ทราเน็ต SharePoint แบบไฮบริด

เอกซ์ทราเน็ตสำหรับคู่ค้าด้วย Office 365

โดเมนที่มีการจำกัดการใช้ร่วมกันใน O365 SharePoint Online และ OneDrive for Business

ตั้งค่า SPOSite

ตั้งค่า SPOTenant

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×