การระบุโปรแกรมที่จะใช้สร้างแผนผังองค์กร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

กราฟิก SmartArt

Visio

แผนผังองค์กร

ตารางการเปรียบเทียบ

ภาพโดยรวม

แผนผังองค์กรจะแสดงความสัมพันธ์ที่รายงานระหว่างแต่ละบุคคลและกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กร เนื่องจากแผนผังองค์กรได้รับความนิยมและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย คุณจึงสามารถสร้างแผนผังองค์กรได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ใน Office ได้แก่

 • คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 • Visio

 • Add-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office

ถัดจากคำอธิบายตัวเลือกเหล่านี้ด้านล่าง คุณจะเห็นตารางที่เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งสามรายการ

ด้านบนของหน้า

กราฟิก SmartArt

แผนผังองค์กรถูกรวมอยู่ในกราฟิก SmartArt ที่หลากหลายซึ่งจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word เมื่อใช้คุณลักษณะของกราฟิก SmartArt คุณจะสามารถสร้างกราฟิกที่มีลักษณะเหมือนของนักออกแบบและสามารถรวมไว้ในเอกสารและงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างไม่เกิน 30 รูป

 • คุณต้องการให้แผนผังองค์กรของคุณมีรูปภาพด้วย

 • คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เรืองแสง ขอบนุ่ม หรือลักษณะพิเศษสามมิติอื่นๆ ให้กับแผนผังองค์กรของคุณ

 • คุณต้องการใช้ประโยชน์จากธีม Office ใหม่ รวมถึงความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อคุณคัดลอก และวางกราฟิก SmartArt จากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก

 • คุณต้องการทำแผนผังองค์กรของคุณให้เคลื่อนไหว

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์และวางข้อความของคุณ แล้วข้อความจะถูกวางตำแหน่งและจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ

สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้ฟีเจอร์กราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

Visio

ทั้งนี้ Visio จะจำหน่ายแยกต่างหาก ด้วย Visio คุณสามารถสร้างไดอะแกรมที่ซับซ้อนได้ Visio ให้เครื่องมือจำนวนมากที่สุดแก่คุณรวมถึงความยืดหยุ่นอย่างสูงสุดสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร

ใช้ Visioในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ (มีรูปร่างมากถึง 1000 รูปร่าง)

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรจากข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ที่เก็บไว้ใน Microsoft Exchange Server หรือแฟ้มข้อมูล Excel ซึ่ง Visio มีตัวช่วยสร้างในการดำเนินการดังกล่าว

 • คุณต้องการควบคุมเค้าโครงของแผนผังอย่างละเอียดถูกต้อง

 • คุณต้องการเพิ่มข้อความหรือเขตข้อมูลตัวเลขที่กำหนดเองได้ลงในรูปร่างและเก็บเขตข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลคุณสมบัติแบบกำหนดเอง

 • คุณต้องการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะทำให้คุณสามารถใช้สีกับข้อมูลของคุณได้ตามพารามิเตอร์ที่คุณตั้งค่าไว้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 • คุณต้องการทำให้รูปร่างตรงกันทั้งหน้าเพื่อช่วยจัดการองค์กรขนาดใหญ่

 • คุณต้องการแสดงข้อมูลบนรูปวาดของคุณโดยใช้สิ่งที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ เช่น ค่าสถานะ มาตรความคืบหน้า และไอคอน

 • คุณต้องการเปรียบเทียบแผนผังองค์กรแบบต่างๆ และสร้างรายงานที่แสดงความแตกต่างนั้น

สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้ Visio

ด้านบนของหน้า

แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร เดิม เรียกว่า Microsoft 2.0 แผนผังองค์กร เป็น add-in สำหรับโปรแกรม Office ที่คุณสามารถเพิ่มเอกสารหรืองานนำเสนอของคุณจากแทรกวัตถุ โต้ตอบกล่องเมื่อคุณได้ติดตั้งอยู่ แผนผังองค์กร จึงมีอยู่จากเวอร์ชันของ Microsoft PowerPoint 95 มียังไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปยังโปรแกรมตั้งแต่รุ่นของเริ่มต้น และมีไม่มีแผนเมื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานสำคัญใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ใช้แผนผังองค์กร ถ้า:

 • คุณไม่สามารถสร้างไดอะแกรมแผนผังองค์กร ที่มีอยู่ของคุณ โดยใช้ฟีเจอร์กราฟิก Smart Art หรือ Visio

 • คุณจำเป็นต้องใช้เค้าโครงใดเค้าโครงหนึ่งจากสามเค้าโครงต่อไปนี้ที่ไม่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะกราฟิก SmartArt หรือ Visio ได้แก่ แบบมีผู้จัดการร่วม แบบแนวตั้ง และแบบมีผู้จัดการหลายคน

เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กร โดยใช้แผนผังองค์กร คุณต้องแรกติดตั้งแผนผังองค์กรนั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในวิธีใช้ทางออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ตารางการเปรียบเทียบ

ตารางต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวเลือกทั้งสามนี้

คุณลักษณะ

กราฟิก SmartArt

Visio

แผนผังองค์กร

รุ่นแรกที่มีหน้าที่การทำงานเกี่ยวกับแผนผังองค์กรปรากฏ

2007.

2000.

PowerPoint 95

การป้อนข้อมูล

ป้อนข้อมูลด่วนโดยใช้บานหน้าต่างข้อความ หรือด้วยการแปลงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนภาพนิ่ง PowerPoint 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือนำเข้าจาก Microsoft Exchange Server, Excel 2007 หรือใหม่กว่า หรือแฟ้มข้อความ

คุณสามารถปรับปรุงแผนผังองค์กรด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงข้อมูลของฐานข้อมูลจากแผนผังองค์กร

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

เอฟเฟ็กต์สามมิติสไตล์ด่วน และชุดรูปแบบ

ใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษสามมิติแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ลักษณะด่วน และชุดรูปแบบ

ใช้ชุดรูปแบบและตัวเลือกการจัดรูปแบบ "ดั้งเดิม"

ไม่มี

สามารถเปลี่ยนเค้าโครงของสาขาได้

ใช่

ใช่

ใช่

สามารถแทรกผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการ และผู้ช่วยได้

ใช่

ใช่

ใช่

สามารถเลือกรูปร่างโดยยึดตามชนิดได้ (ผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

สามารถลากรูปร่างไปวางบนรูปร่างอื่นได้โดยตรงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามระดับ

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

สามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างรูปร่างได้

ด้วยตนเองเท่านั้น

ทั้งด้วยตนเองและอัตโนมัติ

ด้วยตนเองเท่านั้น

สามารถเปลี่ยนชนิดตำแหน่งของรูปร่างได้ (ตัวอย่างเช่น จากผู้ช่วยเป็นผู้จัดการ)

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

สามารถกำหนดเขตข้อมูลในรูปร่างได้

ไม่ใช่

ใช่

กำหนดไว้ล่วงหน้า

ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้า

เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกได้ว่าจะบังคับรูปร่างให้มีการปรับพอดีอัตโนมัติเมื่อไร

อัตโนมัติเป็นบางส่วน (ขนาดแบบอักษรไม่เปลี่ยนแปลง)

เค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงแผนผังองค์กรมาตรฐาน

ใช่

ใช่

ใช่

ทั้งสองด้าน

แผนผังองค์กรที่แขวนทั้งสองด้าน

ใช่

ใช่

ใช่

แขวนด้านซ้าย

แผนผังองค์กรที่แขวนด้านซ้าย

ใช่

ใช่

ใช่

แขวนด้านขวา

แผนผังองค์กรที่แขวนด้านขวา

ใช่

ใช่

ใช่

ผู้จัดการร่วม

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบผู้จัดการร่วม

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

แนวตั้ง

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบแนวตั้ง

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ผู้จัดการหลายคน

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบหลายผู้จัดการ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×