การระบุอักขระที่จำกัดสำหรับกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจำกัดจำนวนข้อความที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มการสำรวจ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้พิมพ์เกิน 500 อักขระในกล่องข้อคิดเห็น คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อให้เคอร์เซอร์ของผู้ใช้ย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปบนฟอร์มโดยอัตโนมัติหลังจากถึงอักขระที่จำกัด

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่คุณต้องการจำกัดอักขระ แล้วคลิก คุณสมบัติกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดกล่องข้อความที่ แล้วระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการ

  4. เมื่อต้องการทำให้เคอร์เซอร์ของผู้ใช้ย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปบนฟอร์มโดยอัตโนมัติหลังจากถึงอักขระที่จำกัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าสำหรับกล่องข้อความ ตัวเลือกอักขระที่จำกัดจะไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×