การระบุรุ่นของ Microsoft Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่อ

คุณลักษณะบางอย่างของบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะ เก็บถาวรออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Microsoft Exchange Server 2010

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server หรือไม่

คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บ อีเมล รายชื่อบัญชีผู้ใช้จะแสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี

ตัวอย่างของบัญชีผู้ใช้ Exchange ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการระบุรุ่นของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อ ให้ทำดังนี้

  1. ขณะที่ Microsoft Outlook กำลังทำงานอยู่ ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะคลิกขวาที่ไอคอน Outlook ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบ

  2. คลิก สถานะการเชื่อมต่อ

  3. เลื่อนตัวเลื่อนแนวนอนไปทางขวาจนสุด

    หมายเหตุ:  ภายใต้ส่วนหัวของคอลัมน์ รุ่น ให้จดตัวเลขที่ปรากฏ

  4. เปรียบเทียบตัวเลขนั้นกับตัวเลขที่อยู่ในตารางด้านล่าง

เว็บไซต์ Microsoft Exchange Server

รุ่น

Microsoft Exchange Server 2003

6.5.6944 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2003 SP1

6.5.7226 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2003 SP2

6.5.7638 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2007

8.0.685.24 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2007 SP1

8.1.240.3 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2007 SP2

8.2.176.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Microsoft Exchange Server 2010

14.0.639.21 หรือรุ่นที่สูงกว่า

หมายเหตุ:  Microsoft Outlook 2010 สามารถใช้ได้กับ Microsoft Exchange Server 2010, Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2003

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×