การระบุตัวเลือกการเลื่อนข้อความสำหรับตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าตัวแบ่งย่อหน้าถูกเปิดใช้งานสำหรับตัวควบคุม หรือถ้าคุณระบุว่าข้อความควรตัดภายในตัวควบคุม คุณสามารถระบุตัวเลือกการเลื่อนสำหรับตัวควบคุมนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้แถบเลื่อนปรากฏบนกล่องข้อความเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความเกินกว่าที่กล่องข้อความสามารถแสดงได้ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เลื่อนมีตัวเลือกสำหรับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text และกล่องนิพจน์ ตามค่าเริ่มต้น กล่องข้อความเลื่อนโดยอัตโนมัติในขณะที่ผู้ใช้ชนิด และกล่องข้อความ rich text และกล่องนิพจน์การขยายเพื่อแสดงทั้งหมดของข้อความ

  1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกข้อความเลื่อน แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. ในรายการ การเลื่อน ให้คลิกตัวเลือกการเลื่อนข้อความที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ถ้าแถบเลื่อนไม่ทำงาน ตามที่คุณคาดไว้เมื่อคุณทดสอบฟอร์มของคุณนั่นคือตัวอย่างเช่น ถ้าปรากฏ เป็นสีจางโดยไม่คำนึงถึงจำนวนข้อความที่พิมพ์ลงในตัวควบคุมซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม จากนั้น รีวิวความสูง และความกว้างของ การตั้งค่าบนแท็บขนาด ถ้าอัตโนมัติ ปรากฏในกล่องตัวใดตัวหนึ่ง ตัวควบคุมจะขยายเพื่อปรับเปลี่ยนข้อความ ในกรณีนี้ แถบเลื่อนจะไม่จำเป็น และเสมอจะปรากฏเป็นสีจางบนฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ใส่สิ่งอื่นนอกเหนือจากโดยอัตโนมัติ ในกล่องสูง หรือความกว้าง หรือเลือกตัวเลือกเลื่อนอื่นบนแท็บแสดง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×