การระบุตัวเลือกการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปิดตัดข้อความสำหรับจำนวนของตัวควบคุมใน Microsoft Office InfoPath รวมถึงกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text และกล่องนิพจน์ด้วย เมื่อตัดข้อความสำหรับตัวควบคุม ข้อความจะตัดภายในซึ่งควบคุมเมื่อผู้ใช้พิมพ์ลงไปโดยอัตโนมัติ ถ้าการตัดข้อความที่ถูกปิดใช้งาน ข้อความใด ๆ ที่เกินกว่าความกว้างของตัวควบคุมจะถูกซ่อนไว้ คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่ตัดข้อความรอบ ๆ ตัวควบคุมรูปภาพบนเทมเพลตฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text หรือกล่องนิพจน์

เปลี่ยนการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ

เปิดหรือปิดใช้งานการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความ กล่อง Rich Text หรือกล่องนิพจน์

 1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการเปิด หรือปิดใช้งานการตัดข้อความ แล้ว คลิกคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บ แสดง

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัดข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ

หลังจากคุณแทรกตัวควบคุมรูปภาพบนแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้ลักษณะการตัดคำเพื่อปรับเปลี่ยนเค้าโครงของข้อความที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น InfoPath จะใช้ลักษณะ แนวเดียวกับข้อความ ที่แทรกตัวควบคุมรูปภาพในข้อความที่ตำแหน่งที่ตั้งของจุดแทรก ตัวควบคุมรูปภาพจะย้ายเมื่อคุณเพิ่มหรือลบข้อความ ทั้งนี้ข้อความไม่ได้ตัดรอบตัวควบคุมรูปภาพ และช่องว่างจะขยายไปยังระยะขอบบนด้านใดด้านหนึ่งของตัวควบคุมรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมรูปภาพที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วคลิก คุณสมบัติรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บ ตำแหน่ง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางตำแหน่งรูปภาพ เพื่อให้ข้อความปรากฏบนด้านใดด้านหนึ่งของรูปภาพ ให้คลิก แนวเดียวกับข้อความ

  • เมื่อต้องการวางตำแหน่งรูปภาพบนด้านซ้ายของแม่แบบฟอร์ม เพื่อให้ข้อความตัดรอบด้านขวาของรูปภาพ ให้คลิก ซ้าย

  • เมื่อต้องการวางตำแหน่งรูปภาพบนด้านขวาของแม่แบบฟอร์ม เพื่อให้ข้อความตัดรอบด้านซ้ายของรูปภาพ ให้คลิก ขวา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×