การระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิด หรือกรอกใน InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิด และกรอกข้อมูล โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าตัวเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ชนิดของเทมเพลตฟอร์มนี้สามารถแล้วเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเลือกการตั้งค่าที่เข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม ทั้งขณะที่คุณสร้างแม่แบบฟอร์มเป็นครั้งแรก หรือหลังจากที่คุณได้สร้างแม่แบบฟอร์มแล้ว ถ้าคุณไม่แน่ใจการตั้งค่าความเข้ากันได้ปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถอ้างอิงถึงพื้นที่ความเข้ากันได้ (Compatibility area) บนแถบสถานะของ InfoPath ซึ่งอยู่มุมขวาล่างของบานหน้าต่าง InfoPath

ในบทความนี้

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

การระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้ว

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

แม่แบบฟอร์มทั้งหมดเข้ากันได้กับ InfoPath  หมายถึงผู้ใช้สามารถเปิดและแก้ไขฟอร์มใน InfoPath ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องมี InfoPath ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ InfoPath Forms Services คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเดี่ยวที่สามารถให้บริการผู้ใช้ทั้งสองแบบได้  คือผู้ใช้ที่ได้ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์ กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มได้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุน ไม่ใช่ใน InfoPath ถ้าผู้ใช้มี InfoPath ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มได้ใน InfoPath และสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของฟอร์มได้ ผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าถึงชุดคุณลักษณะได้จำกัด แต่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการใช้ฟอร์ม ถึงแม้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะไม่มี InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ก็ตาม ถ้าคุณมีโครงการที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ InfoPath Forms Services คุณจะต้องระลึกถึงข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ด้วย

กระบวนการสำหรับการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ประกอบด้วย การระบุการตั้งค่าที่เข้ากันได้ขณะที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม ทั้ง up-front เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มเป็นครั้งแรก หรือเมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มภายหลัง หลังจากคุณออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถทดสอบ ประกาศ และเปิดใช้งานแม่แบบสำหรับเบราว์เซอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์ม

ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เพื่อใช้ในแม่แบบฟอร์มของคุณ ถ้าคุณทำเช่นนี้ ตัวควบคุมหรือคุณลักษณะของ InfoPath ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะถูกซ่อนหรือไม่เปิดใช้งาน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้งานในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม

 3. ในแกลเลอรี ยึดตาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนด แหล่งข้อมูล เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเปล่า

  • เมื่อต้องการใช้บริการบนเว็บ หรือฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บริการบนเว็บ หรือ ฐานข้อมูล ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณออกแบบสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกได้

  • เมื่อต้องการใช้แฟ้มเอกสาร XML (.xml) หรือแฟ้ม XML Schema (.xsd) เป็นแหล่งข้อมูล ให้คลิก XML หรือ Schema

  • เมื่อต้องการใช้การข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลใน ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล เป็นพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูล ให้คลิก ไลบรารีการเชื่อมต่อ

 4. เมื่อต้องการทำให้แม่แบบฟอร์มเข้ากันได้กับ InfoPath Forms Services ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น แล้วคลิก ตกลง

  การตั้งค่าความเข้ากันได้ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  แม่แบบฟอร์มใหม่เปิดขึ้นใน InfoPath ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง InfoPath ในแถบสถานะ จะมีคำว่า ความเข้ากันได้ : InfoPath และบริการฟอร์ม InfoPath (Compatibility: InfoPath and InfoPath Forms Services) ปรากฏอยู่ เพื่อให้คุณทราบว่าสามารถใช้แม่แบบฟอร์มได้ทั้งในเว็บเบราว์เซอร์และ InfoPath

 5. ออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณตามปกติ

  ถ้าไม่มีการสนับสนุนคุณลักษณะบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ InfoPath Forms Services ในอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ คุณลักษณะนั้นจะปรากฏเป็นสีจาง และคุณไม่สามารถเพิ่มคุณลักษณะลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าตัวควบคุมเฉพาะไม่ได้รับการสนับสนุน ตัวควบคุมดังกล่าวจะไม่ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่าง ตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ที่ใช้กับแม่แบบฟอร์มปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วเมื่อใดก็ได้ระหว่างกระบวนการออกแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสืบทอดแม่แบบที่ใช้เฉพาะสำหรับ InfoPath จากเพื่อนร่วมงาน และขณะนี้คุณต้องการเปลี่ยนแม่แบบเป็นแม่แบบที่มีความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ที่มีอยู่ของแม่แบบฟอร์มนั้นได้

แม่แบบฟอร์มที่ใช้เฉพาะกับ InfoPath อาจมีคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เช่น บทบาทผู้ใช้ บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง หรือตัวควบคุมรายละเอียดต้นฉบับ (master-detail controls) หลังจากที่คุณระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้ใหม่ คุณสามารถแสดงรายการของปัญหาความเข้ากันได้ที่เกิดขึ้นจากการสลับการตั้งค่าได้ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

 1. เปิดแม่แบบฟอร์ม

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ บนเมนู เครื่องมือ

 3. ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

  เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของการตั้งค่าความเข้ากันได้ในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ภายใต้ ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ ให้คลิก ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ในเบราว์เซอร์หรือ InfoPath แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ใช้การจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) เพื่อจำกัดสิทธิ์แม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ คุณต้องเอาการตั้งค่านั้นออกเสียก่อน คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้

  บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะแสดงข้อผิดพลาดและข้อความที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  ชนิด

  คำอธิบาย

  รูปไอคอน

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  รูปไอคอน

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 5. ภายใต้ ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิกข้อความของข้อผิดพลาด หรือข้อความที่คุณต้องการตรวจทาน เมื่อคุณทำสิ่งนี้ โดยทั่วไปจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

  • ถ้าปัญหาเกิดจากตัวควบคุมที่ไม่สนับสนุนหรือวัตถุอื่นบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมหรือวัตถุบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุน   ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณระบุบทบาทผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์   InfoPath จะแสดงการแจ้งเตือนที่มีคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาโดยละเอียดมากขึ้น

 6. ตรวจทานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ และแก้ไขข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่แก้ไขข้อผิดพลาด คุณก็ยังคงสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ InfoPath Forms Services ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงหรือกรอกข้อมูลฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ได้

 7. ตรวจทานข้อความความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์และตัดสินใจว่าคุณต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ หรือไม่

 8. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดและข้อความในขณะที่คุณแก้ไข ให้คลิก ฟื้นฟู

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×