การรวมหรือการคัดแถวหรือคอลัมน์ของแผ่นข้อมูลออกจากแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กระบวนงานต่อไปนี้จะคัดข้อมูลออกจากแผนภูมิโดยไม่ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแผ่นข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลให้แถวหรือคอลัมน์แผนภูมิที่ปรากฏเป็นสีจางบนแผ่นข้อมูล

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกสองครั้งTE000126920หรือส่วนหัวของคอลัมน์ของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเอาออกจากแผนภูมิหรือเพิ่มลงในแผนภูมิ

หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถคัดชุดข้อมูลออกจากแผนภูมิด้วยการคลิกชุดข้อมูลแล้วกด DELETE ได้อีกด้วย

  • ในแผนภูมิฟอง Microsoft Graph จะรวมหรือคัดแถวสองแถวหรือคอลัมน์สองคอลัมน์ของชุดข้อมูลแต่ละชุดออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×