การรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์หรือแถวในตาราง

เมื่อต้องการรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์หรือแถวในตาราง ให้ใช้คำสั่ง สูตร

  1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

  2. คลิกแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง แล้วคลิก สูตร

ปุ่ม สูตร สำหรับเครื่องมือตาราง

  1. ตรวจสอบระหว่างวงเล็บเพื่อให้แน่ใจว่า Word ได้รวมเอาเซลล์ที่คุณต้องการไว้ในผลรวมแล้ว

สูตรหาผลรวมในกล่องสูตร

=SUM(ABOVE) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์เหนือเซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(LEFT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(BELOW) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(RIGHT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลขที่คุณกำลังเพิ่ม ให้เลือกผลรวม แล้วกด F9 เพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่

คุณยังสามารถใช้มากกว่าหนึ่งสูตรในตารางได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมยอดตัวเลขในแต่ละแถวของคอลัมน์ด้านขวา จากนั้นคุณสามารถรวมยอดผลลัพธ์เหล่านั้นที่ด้านล่างของคอลัมน์

สูตรอื่นๆ สำหรับตาราง

Word มีฟังก์ชันอื่นๆ สำหรับตาราง ตัวอย่างเช่น AVERAGE และ PRODUCT

  1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

  2. คลิกแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง แล้วคลิก สูตร

ปุ่ม สูตร สำหรับเครื่องมือตาราง

  1. ในกล่อง สูตร ให้ลบสูตร SUM ออกไป แต่เก็บเครื่องหมายเท่ากับ (=) เอาไว้ จากนั้นคลิกกล่อง วางฟังก์ชัน และคลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการ

กล่องสูตรที่มีเมนูฟังก์ชัน

  1. ในวงเล็บ ให้เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการรวมไว้ในสูตร ดังนี้

พิมพ์ ABOVEเพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ LEFT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ BELOW เพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ RIGHT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยตัวเลขในแถวทางด้านซ้ายของเซลล์ ให้คลิก AVERAGE แล้วพิมพ์ LEFT ดังนี้

=AVERAGE(LEFT)

เมื่อต้องการคูณตัวเลขสองตัว ให้คลิก PRODUCT แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ตาราง ดังนี้

=PRODUCT(ABOVE)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมช่วงของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไว้ในสูตร คุณสามารถอ้างอิงถึงเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ให้คิดภาพว่าแต่ละคอลัมน์ในตารางของคุณมีตัวอักษรอยู่ และแถวแต่ละแถวมีตัวเลขอยู่ เหมือนกับในสเปรดชีตของ Microsoft Excel ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคูณตัวเลขจากคอลัมน์ที่สองและคอลัมน์ที่สามในแถวที่สอง ให้พิมพ์ =PRODUCT(B2:C2)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×